דף הבית - מידע כללי על החוג

מידע כללי על החוג
  BA printתוכנית לתואר שני, אוצרות מורשת

החוג ללימודי ארץ- ישראל הוא חוג רב- תחומי אשר נקודת המוצא שלו הינה המרחב הארצישראלי וההתרחשויות השונות שחלו בו במהלך הדורות, על היבטיהן השונים.
הלימודים עוסקים בהיסטוריה (במובנה הרחב) של העמים ושל הגורמים אשר פעלו, חיו ועודם חיים בארץ - ישראל ובמדינת ישראל, בתחומי הגיאוגרפיה הפיסית, הגיאוגרפיה ההיסטורית, הגיאוגרפיה החברתית- כלכלית, הסוציולוגיה, האנתרופולוגיה, התרבות החומרית ומדע המדינה. 
החוג ללימודי ארץ- ישראל מרכז בתוכו את העניין המיוחד בארץ עצמה, בתושביה, במאפייניה הנופיים, בתולדותיה ובייחודה האנושי. 
החוג ללימודי ארץ- ישראל הוקם, איפוא, כמסגרת של "לימודים אזוריים" (Studies Area)
המבקשים להעניק ללומד בהם את אשר לא יוכל לקבל בחוגים אחרים: הכרת הארץ, הבנת הכוחות והגורמים אשר עיצבו את גורלה במרוצת הדורות, ויכולת להתמודד עם סוגיות אקטואליות בעזרת ידע מעמיק הכרוך בהכרת העבר.
הודעות
תוכנית בינלאומית בלימודי ישראל
האגודה ללימודי ישראל
מידע בנוגע לחוג ללימודי ארץ-ישראל נמצא בעמ' 284-302
רשימת קורסי ב"א מורי דרך תשע"ז (עדכון אחרון בתאריך 13/09/2016)
רשימת קורסי ב"א תשע"ז (עדכון אחרון בתאריך 13/09/2016)
רשימת קורסי מ"א תשע"ז- רשימה מעודכנת (עדכון אחרון בתאריך 06/09/2016)
הנחיות לרישום לתלמידי הב.א תשע"ז
הנחיות לרישום לתלמידי המ.א תשע
קישור לאתר - 'אנשים בישראל'
מטלה במסגרת בחינת הגמר למ"א
על מצבה של ההיסטוריוגרפיה בישראל
 The New Historiography: Israel Conflict Its Past

ארועים אקדמיים/קורסים/כל לי

תוכניות לימוד חדשות
תוכנית בינלאומית בלימודי ישראל
תכניות חדשות לתואר שני בבית הספר להיסטוריה.
על תוכנית ב.א למורי דרך
יצירת קשר - תוכנית ב.א למורי דרך
על תוכנית מוסמך למורי דרך
יצירת קשר - תוכנית מוסמך למורי דרך

ברכות החוג