top heb

תיזות ודוקטורטים - עבודות דוקטורט

שם העבודה מחבר מנחה שני מנחה שנת הגשה
ישראל וגרמניה 1956-1945: התפתחות יחס החברה והמדינה בישראל לגרמניה בעקבות השואה נעימה ברזל בן ציון פיצ'וק גלבר יואב 1990
תנועת הנער בית"ר בארץ ישראל מראשיתה ועד מותו של זאב ז'בוטינסקי  אסתר שטין-אשכנזי חיים שצקר גלבר יואב 1991
מלחמת סיני 1956: היבטים צבאיים ומדיניים מוטי גולני אשר כהן גלבר יואב 1992
דכוי המרד הערבי ע"י הצבא הבריטי 1936-1939 יואב אייל   גלבר יואב 1993
התגבשות תפיסת הבטחון של ישראל על רקע המלחמה הקרה 1949-1953  שמעון גולן   גלבר יואב 1995
החוגים האזרחיים בישוב הארץ ישראלי בשנות השלושים נעמי שילוח   גלבר יואב 1996
מחלקת החקירות הפליליות של המשטרה הבריטית בארץ ישראל 1948-1920  אלדד חרובי שלמה אהרונסון גלבר יואב 2002
המדיניות כלפי המגזר הדרוזי בישראל ויישומיה: עקביות ופערים (1967-1948) שמעון אביבי גינת יוסף גלבר יואב 2002
מלחמה כוללת מוגבלת בממדיה: המענה התורתי צבאי מצרי לבעיות שהציבה מערכת ההגנה הישראלית בחזית סיני ערב מלחמת יום הכיפורים דני אשר   גלבר יואב 2002
מחלקת החקירות הפליליות של המשטרה הבריטית בארץ ישראל 1948-1920 אלדד חרובי אהרונסון שלמה גלבר יואב 2002
מדיניותה של ישראל כלפי בעיית הפליטים הפלסטינים , 1956-1949 יעקב טובי ינאי נתן גלבר יואב 2002
דימוי האויב הערבי ביישוב היהודי ובמדינת ישראל בשנים 1956-1947 ישראל בן דור אלמוג עוז גלבר יואב 2003
יהודי סוריה ולבנון- מצבם והמאבק להצלתם- 2000-1930 אריה כהן   גלבר יואב 2003
מפעל ההכשרה המקצועית - חקלאית של נשים ביישוב ועזרתם של ארגוני נשים יהודיות אסתר כרמל חכים שילה מרגלית גולדשטיין יעקב 2003
היחסים בין הפולנים ליהודים בקרקוב והסביבה בשנים 1925-1918 שלמה לזר   גלבר יואב 2003
המחשבה הצבאית של צה"ל בין מלחמת ששת הימים למלחמת יום הכיפורים (1973-1967) חיים נדל   גלבר יואב 2003
תשומת מומחי אקדמיה לעיצוב והפצת התפיסה הישראלית את הסכסוך עם הערבים בתקופה שבין סיום מלחמת ההתשה (אוגוסט 1970) ובין מלחמת יום הכיפורים (אוקטובר 1973) יוסף בן ארי יוסי גולדשטיין גלבר יואב 2004
התיישבות כפרית של עולי תימן בשנים 1967-1949 היבטים יישוביים וחברתיים גדעון זנדני טובי יוסף בן ארצי יוסי 2004
החנוך החקלאי בבתי הספר התיכוניים החקלאיים בארץ ישראל, 1948-1870 אסתר ינקלביץ   בן ארצי יוסי 2004
בדרך למדינה: הממשל הבריטי, הממסד היישובי, המשטרה והנוטרות 1948-1918 רבקה יצחקי הראל   גולני מוטי 2004
גח"ל בין משבר ללגיטימציה 1969-1965 אמיר גולדשטיין   ויץ יחיעם 2005
יחס החברה הישראלית לשירות נשים בצה"ל, 1967-1948 נורית גילת כץ רות גלבר יואב 2005
פעילות התנועה הציונית במצרים והתפתחות יחסי הגומלין בינה לבין היישוב בארץ ישראל 1948-1918 רות קמחי   גלבר יואב 2005
Israeli settlement of title in Arab areas the special land settlement operation in northern Israel (1955-1967) Geremy Forman קדר אלכסנדר בן ארצי יוסי 2005
צמיחתה של העיתונות המקומית הממסדית בחיפה (1950-1975) אמיר גילת גולני מוטי אלמוג עוז 2005
ארץ/טקסט- גניאולוגיה של עיצוב הסובייקט הציוני: בין נצרות לציונות יועד אליעז עדי אופיר ברנאי יעקב 2006
תהליך ההתיישבות היהודית הכפרית בגולן יגאל קיפניס   בן ארצי יוסי 2006
מקומו של יוסף ויץ בעיצוב נופה היישובי של מדינת ישראל בשנים 1966-1949 מעין הס אשכנזי   בן ארצי יוסי 2007
המילואים- תופעה ישראלית ייחודית דב תמרי פרופ' מוטי גולני פרופ' יוסי בן-ארצי 2008
מקומו של לוי אשכול במפא"י 1944-1965 ארנון למפרום   פרופ' יחיעם ויץ 2008
מקומם של שיקולים אתיים-מוסריים בהפעלת הכוח ויישומם בפועל מראשית ההתיישבות הציו בארץ ישראל ועד להקמת המדינה (1948-1882) גלעד חסקין פרופ' גולדשטיין יעקב פרופ' יואב גלבר 2008
תרבות הדיור והמגורים בחברה החרדית האשכנזית בישראל הדס חנני   פרופ' עוז אלמוג 2008
המשרד הארצישראלי בבודפשט: פעולותיו ויחסיו עם ועדות ההצלה בקושטא ובבודפשט בשנים 1945-1943 נדיבי איילה ואגו רפאל פרופ' יחיעם ויץ 2009
הצודקים והנרדפים'- מיתוס, טקס ותעמולה בתנועת החרות 1948 - 1965 אופירה גראוויס-קובלסקי פרופ' מעוז עזריהו פרופ' יחיעם ויץ 2009
ההיסטוריה של איתור נעדרים בצה"ל: סיפורן של יחידות איתור הנעדרים (אית"ן) ירח פארן   פרופ' יוסי בן-ארצי 2010
מייבוש לשימור החולה: התחקות אחר דינאמיקה של התערבות בטבע מיה דואני רקפת סלע-שפי פרופ' יוסי בן-ארצי 2010
מזון ואיזון: התזונה מהלכה למעש, על פי תורת היסודות, המזגים והמרות באימפריה הערבית במאות ה-9 ועד ה-16 אורי מאיר צ'יזיק   פרופ' אפרים לב 2011
דימונה: העשור הראשון והשפעתו על התפתחות העיר דניאלה רייך   פרופ' יוסי בן-ארצי 2011
מאפייני מדיניותה של גולדה מאירסון (מאיר) במשרד העבודה 1949-1956, לאור תפיסת עולמה החברתית-כלכלית חגי צורף   פרופ' יחיעם ויץ 2011
הממשל הישראלי בגדה המערבית ובמזרח ירושלים, 1967 - 1976 משה אלעד   פרופ' יואב גלבר 2011
עולים לסייף: תפקידו ומקומו של הסיוף בתרבות פנאי של עולים, 1975-1925 אודי כרמי   פרופ' גור אלרואי 2012
בין ארץ למדינה: 'שלמות הארץ' בדרכם של טבנקין והקבוץ המאוחד יעקב צור   פרופ' מוטי גולני 2012
מאפייני מדיניותה של גולדה מאירסון (מאיר) במשרד העבודה 1956-1949, לאור תפיסת עולמה החברתית-כלכלית חגי צורף   פרופ' יחיעם ויץ 2012
מזון ואיזון: התזונה מהלכה למעשה, על פי תורת היסודות, המזגים והמרות באימפריה הערבית במאות ה-9 ועד ה-16 אורי מאיר צ'יזיק   פרופ' אפרים לב 2012
דימונה: העשור הראשון והשפעתו על התפתחות העיר דניאלה רייך   פרופ' יוסי בן ארצי 2012
זהות, מסורת ומנהיגות פנימית בעדה הגאורגית בישראל סרגי גוחברג   פרופ' עוז אלמוג 2013
סוכן תרבות בארץ זרה: תרומת ארגון המיסיון של "בית היתומים הסורי: (שנלר) לתרבות החומרית של ארץ ישראל בשלהי התקופה העות'מאנית גיל גורדון פרופ' חיים גורן פרופ' יוסי בן ארצי 2013
המשבר הכספי ברשויות המקומיות הערביות בישראל בשנים 2007-1970: בין גורמים מקומיים ללאומיים רמי זיידאן פרופ' ערן ויגודה- גדות פרופ' יוסי בן ארצי 2013
העלייה מארגנטינה למדינת ישראל בשנים 1967-1948 סבסטיאן קלור ד"ר לאונרדו סנקמן פרופ' גור אלרואי 2013
קפיצה למים הקרים: המגעים המדיניים בין ישראל ומצרים להשגת הסכם שלום כולל או הסדר חלקי לפתיחת תעלת סואץ 1971-1970  מאיר בוימפלד    פרופ מוטי גולני  2014
קום התנערה.....תמורות ביחסם של צעירי השומר הצעיר אל ברית המועצות, אל הסוציאליזם ואל המערב בשנות החמישים והשישים של המאה העשרים רונית כרמלי-ביאנקי פרופ' אייל נווה פרופ' מוטי גולני 2014
כנסיית סוריה והמאבק הכריסטולוגי במאה החמישית והשישית אורלי מזרחי   פרופ' אריה קופסקי 2014
מחאת ואדי סאליב: מהלכיה, סיבותיה והשפעותיה איתי נגרי פרופ' עוז אלמוג פרופ' יואב גלבר 2014
מדינת ישראל והבדווים בנגב (2012-1948): מדיניות ומציאות בסוגית הקרקע, ההתיישבות והגיוס הצבאי סעיד כוזלי פרופ' יצחק רייטר ד"ר יהושע פרנקל 2015
אידיאולוגיה, פעילות פוליטית וחברתית בתנועה האסלאמית בישראל גרה סאמר   פרופ' עוז אלמוג 2015
עיצוב מדיניות החוץ של ישראל במשא ומתן עם מצרים, 1979-1973 דבורה לואיז פישר   פרופ' יחיעם ויץ 2015
ישוע במחשבה המוסלמית הקדומה (המאות השביעית עד האחת-עשרה)  מכרם משירקי ד"ר יהושע פרנקל פרופ' אריה קופסקי 2015
ילדות, נעורים וחיי יום ביישוב היהודי בארץ ישראל בשנים 1914-1882 גליה השרוני   פרופ' גור אלרואי 2016
משמעות פולחן השמש במיתוסים אוניברסאליים ובדתות קדומות אופיר יעקבסון   פרופ' אריה קופסקי 2016
הרוזנת דה-גספארין: פרוטסטנטית רדיקלית, מגדר ו"עלייה לרגל" במאה התשע- עשרה מישל בוקבוזה   פרופ' אריה קופסקי 2017
ההשפעות היחסיות שהיו לשקיעת האימפריה, להתנגדות החמושה ולהעפלה על עיצוב מדיניות בריטניה בשלהי תקופת המנדט הבריטי  אברהם בן-מאיר פרופ' יחיעם ויץ פרופ' יואב גלבר 2017