top heb

איך מגיעים

מזכירות החוג  ללימודי ישראל נמצאת באוניברסיטת חיפה 
מגדל אשכול,  
קומה 14
בחדר 1412
כתובת: שדרות אבא חושי 199
חיפה 3498838 

טלפון לפניות 04-8249414

מבזקים

ברכות לסיום סמסטר ב מעודכןשלום רב
קורסי הקיץ כולם יתקיימו במתכונת של למידה מקוונת/ מתוקשבת

ניתן לשלוח דוא"ל ונשתדל לענות בהקדם
flimor@univ.haifa.ac.il

בברכת למידה טובה ומהנה, ובריאות טובה