top heb

אפשרויות תעסוקה

אפשרויות תעסוקה –

ההשכלה הכללית הרחבה על ישראל ארץ ארץ ומדינת ישראל יכולה לאפשר גם  במקצועות פורמליים כמו - הוראה (לאחר השלמת תעודת הוראה בהיסטוריה, לימודי א"י, של"ח ועוד) וגם במקצועות חינוכיים תרבותיים בלתי פורמליים כמו הוראת דרך; מוזיאונים ואתרי מורשת; תנועות נוער וארגוני נוער וכו'. 

מבחינת כללית - התואר הראשון (ובוודאי השני לבעלי מקצוע) מספק הרחבת הידע על המקום בו אנו חיים והוא מתאים לשמש - החוג השני /הראשון - משמע תוספת ראויה, מעניינת לכל מקצוע החל ממדעי הרוח, בואכה מדעי הטבע וכו', וזאת גם משום שהלימודים יכולים לעזור להבין איך המקום הזה התפתח ולאן הוא הולך... 

בוגרים שלנו עובדים במקומות ובתפקידים, לדוג':

מחקר והוראה אקדמיים: היסטוריה, סוציולוגיה וגיאוגרפיה

משרדי ממשלה, עיריות, מועצות – תכנון פיזי

שימור, מורשת וארכיונים מקומיים

כתיבת היסטוריה מקומית ומשפחתית

שימור אתרים

מורי דרך, מדריכים חינוכיים

מנהלי מכינות קד"צ

מדריכים בסוכנות היהודית

הוראה בבתי ספר תיכוניים - של"ח,  היסטוריה

רשויות לשמירת טבע, סביבה, קק"ל, אתרים  היסטוריים

 

מבזקים

ברכות לסיום סמסטר ב מעודכןשלום רב
קורסי הקיץ כולם יתקיימו במתכונת של למידה מקוונת/ מתוקשבת

ניתן לשלוח דוא"ל ונשתדל לענות בהקדם
flimor@univ.haifa.ac.il

בברכת למידה טובה ומהנה, ובריאות טובה