אמריטוס

פרופ' יעקב גולדשטיין אמריטוס 04-0000000 פנימי:0000
פרופ' יעקב ברנאי אמריטוס 04-8240952 פנימי:2952
פרופ' גדעון פוקס סגל אקדמי
פרופ' נתן ינאי אמריטוס 04-0000000 פנימי:0000
פרופ' יואב גלבר אמריטוס
פרופ' יהושע פרנקל סגל אקדמי 04-8240940 פנימי: 2940

מבזקים

ברכות לבוגרי ומוסמכישלום רב
קורסי הקיץ כולם יתקיימו במתכונת של למידה מקוונת/ מתוקשבת

ניתן לשלוח דוא"ל ונשתדל לענות בהקדם
flimor@univ.haifa.ac.il

בברכת למידה טובה ומהנה, ובריאות טובה