top heb

עמיתי הוראה

ד"ר אסתר ינקלביץ עמיתי הוראה 04-0000000 פנימי:0000
ד"ר ענת קדרון עמיתי הוראה 04-0000000 פנימי:0000
ד"ר אורלי מזרחי עמיתי הוראה
ד"ר גליה השרוני עמיתי הוראה
ד"ר שלי-אן פלג עמיתי הוראה
ד"ר גיל גורדון עמיתי הוראה

מבזקים

 מזכירות החוג ללימודי ישראל עברה למתכונת עבודה מצומצמת

הקורסים כולם הועברו למתכונת של למידה מקוונת/ מתוקשבת 

 ניתן לשלוח דוא"ל ונשתדל לענות בהקדם 
flimor@univ.haifa.ac.il 

 בברכת למידה טובה ומהנה, ובריאות טובה