סגל אקדמי

ועדות בעלי תפקידים בחוג
ועדת דוקטורט:
 ד"ר ירון פרי (יו"ר), פרופ' גור אלרואי, פרופ' יחיעם ויץ, ד"ר משה נאור, פרופ' אריה קופסקי.
ועדת מ"א:
ד"ר אסף זלצר (יו"ר), ד"ר יהודית ברונשטיין, פרופ' אפרים לב, ד"ר משה נאור, ד"ר נורית שטובר.
ראש החוג: ד"ר נורית שטובר-זיסו
יו"ר ועדת דוקטורט: ד"ר ירון פרי
יו"ר ועדת מ"א: ד"ר אסף זלצר
יועץ ב"א: ד"ר נורית שטובר-זיסו
מרכז קמפוס מ"א: ד"ר אסף זלצר

ד"ר נורית שטובר - זיסו סגל אקדמי/ראש חוג 04-8240362 פנימי: 52362
פרופ' עוז אלמוג סגל אקדמי 04-8249412 פנימי:2942
פרופ' גור אלרואי סגל אקדמי 04-8249224 פנימי:3224
פרופ' יוסי בן- ארצי סגל אקדמי 04-8240954 פנימי:52954
פרופ' אדריאן בעז סגל אקדמי 04-8249407 פנימי:3407
ד"ר יהודית ברונשטיין סגל אקדמי 04-82402064 פנימי 2064
פרופ' יחיעם ויץ סגל אקדמי 04-8240467 פנימי:2459
ד"ר אסף זלצר סגל אקדמי 04-8240279 פנימי:2279
פרופ' אפריים לב סגל אקדמי 04-8240949 פנימי:52949
ד"ר משה נאור סגל אקדמי 04-8240940 פנימי 2940
ד"ר ירון פרי סגל אקדמי 04-8240454 פנימי:2454
פרופ' אריה קופסקי סגל אקדמי 04-8249412 פנימי:3412
ד"ר אסף יעקב שמיס סגל אקדמי 048240459 פנימי:2467

מבזקים

ברכות לבוגרי ומוסמכישלום רב
קורסי הקיץ כולם יתקיימו במתכונת של למידה מקוונת/ מתוקשבת

ניתן לשלוח דוא"ל ונשתדל לענות בהקדם
flimor@univ.haifa.ac.il

בברכת למידה טובה ומהנה, ובריאות טובה