top heb
תפקיד:
סגל אקדמי
כתובת:
קומה : 14 חדר : 1414 - בניין אשכול
טלפון:
04-8249224
נייד:
פנימי:3224
תחומי מחקר:

תחומי עניין: ההגירה לארץ ישראל בשנים 1914-1881 ("עלייה ראשונה"ו"עלייה שנייה"); ההגירה הגדולה בהיבטים חברתיים השוואתיים - בעיקר לארה"ב.