top heb
פרופ' אפריים לב
תפקיד:
סגל אקדמי
כתובת:
חדר: 1213 קומה 12 בניין אשכול שעת קבלה סמסטר א תשע"ח יום ג' 16:000-15:00 בתיאום מראש בטלפון 04-8240570 או 0526178226
טלפון:
04-8240570
נייד:
פנימי:2570
תחומי מחקר:
ההיסטוריה של הרפואה במזרח הקרוב ובמיוחד בתקופת ימי הביניים והעת החדשה.
ההיסטוריה של הרוקחות והשימוש בחומרים מן הטבע (צמחים, בעלי חיים ומינרלים) לרפואה באזורים ובתקופות  הללו.
קורות חיים