top heb
פרופ' אפריים לב
תפקיד:
סגל אקדמי
כתובת:
חדר 1113 קומה 13 בניין אשכול
טלפון:
04-8240949
נייד:
פנימי:52949
תחומי מחקר:
ההיסטוריה של הרפואה במזרח הקרוב ובמיוחד בתקופת ימי הביניים והעת החדשה.
ההיסטוריה של הרוקחות והשימוש בחומרים מן הטבע (צמחים, בעלי חיים ומינרלים) לרפואה באזורים ובתקופות  הללו.
קורות חיים