top heb
תפקיד:
סגל אקדמי
כתובת:
קומה : 14 חדר : 1416 - בניין אשכול שעת קבלה סמסטר ב' תשע"ז: יום ג', 16:00-15:00
טלפון:
04-8240467
נייד:
פנימי:2467
תחומי מחקר:

תחומי עניין: פוליטיקה ישראלית; ההשפעה של השואה על החברה הישראלית; יחסי ישראל- גרמניה הימין הישראלי.