top heb

מידע למועמד

מידע למועמד - החוג ללימודי ישראל - 

החוג ללימודי ישראל מזמין אתכם להצטרף אלינו, למסלול מגוון של לימודים לתואר ראשון שני ודוקטורט
בהם מתקיים מפגש עם רבדים שונים של המציאות הישראלית, בנושא הסטוריה , גיאוגרפיה, חברה , ותרבות ועוד


ההרשמה לשנת תשפ"א פתוחה, ההרשמה היא אונליין באתר הראשי של אוניברסיטת חיפה

למידע על תנאי הקבלה: 

מדריך לנרשמים - תואר ראשון
מדריך לנרשמים - תואר שני ..
מדריך לנרשמים  - תואר שלישי 

 קובץ הנחיות לכתיבת הצהרת כוונות לתואר שלישי, מצ"ב

מבזקים

ברכות לסיום סמסטר ב מעודכןשלום רב
קורסי הקיץ כולם יתקיימו במתכונת של למידה מקוונת/ מתוקשבת

ניתן לשלוח דוא"ל ונשתדל לענות בהקדם
flimor@univ.haifa.ac.il

בברכת למידה טובה ומהנה, ובריאות טובה