top heb
top heb

מידע למועמדים

 
 החוג ללימודי ישראל מזמין אתכם להצטרף אלינו למסלול מגוון של לימודים לתואר ראשון שני ודוקטורט,

     בהם מתקיים מפגש עם רבדים שונים של המציאות הישראלית, בנושא גיאוגרפיה, הסטוריה, פוליטיקה, חברה ותרבות.
   

     למידע על תנאי הקבלה: 

     תואר ראשון

     תואר שני
     תואר שלישי 
  

   b3
b6
b2
b5
b1
b4