top heb

כללי

הזמנה
אירוע חלוקת מלגות ע"ש דניאל יקיר ז"ל לתלמידי החוג ללימודי א"י (לחץ כאן)

פתיחת הרשמה למועד חריג בתאריך 27.07.2016

פתיחת הרשמה למועד חריג בתאריך 27.07.2016
מערכת ההרשמה למועדים חריגים תיפתח ביום ד', ה- 27.07.2016, למשך שבועיים, עד תאריך 10.08.2016 בלבד.
את הקישור למערכת ההרשמה ניתן למצוא באתר הפקולטה למדעי הרוח---> בקשה למועד חריג.
אנא העבירו למזכירות החוג אישורים מתאימים בהקדם וזאת בכדי שנוכל להעביר את בקשותיכם לוועדת המועדים החריגים בפקולטה.
בברכה,

טקס הענקת תואר בוגר אוניברסיטה תשע"ו

טקס הענקת תואר בוגר אוניברסיטה תשע"ו

טקס הענקת תואר בוגר אוניברסיטה תשע"ו ייערך ביום רביעי, כ"ג בסיוון תשע"ז, 29.6.16 בשעה 18:30
ברחבת הדשא (צפון), הבניין הרב תכליתי
ההתכנסות בשעה 18:00
חלוקת התעודות תתבצע במסגרת חוגית בסוף הטקס
להזמנה - לחץ כאן

.

קורסי קיץ תשע"ו

קורסי קיץ תשע"ו- החוג ללימודי א"י
בתחתית ההודעה מצורפת רשימה עדכנית של קורסי הב"א בסמסטר קיץ תשע"ו שימו לב לתקופת הלימודים של כל קורס וקורס.
שימו לב- קורסי הסמינר מיועד לתלמידי הב"א לפי הפירוט הבא:  - תלמידי ב"א בסוף שנה ב' ולתלמידי שנה ג' אשר סיימו את חובת האנגלית
מועדי הרישום לסמסטר קיץ תשע"ו תקופת רישום ושינויים לקורסי סמסטר קיץ יתקיימו דרך פורטל הסטודטים בין התאריכים: 30 ביוני 2016 עד התאריך 24 ביולי 2016
בכל שאלה ניתן לפנות למזכירות החוג

לרשימת קורסי קיץ תשע"ו - לחץ כאן

יום חוג 17.05.2016

לכל הסטודנטים בחוג שלום רב,
מצ"ב מידע על יום החוג שיתקיים ביום ג' 17.05.2016
נבקש מכם להירשם בהקדם דרך אתר החוג על-מנת שנוכל להיערך בהתאם. תודה על שיתוף הפעולה.
עבור תלמידי התואר הראשון יום החוג נצבר במכסת הסיורים לתואר.
בברכה,

מזכירות החוג תהיה סגורה ב- 4.5.2016

לכל הסטודנטים שלום רב,
ביום רביעי, ה-04.05.2016 מזכירות החוג תהיה סגורה.
בברכה,
מזכירות החוג

פתיחת הרשמה למועד חריג בתאריך 28.02.2016

פתיחת הרשמה למועד חריג בתאריך 28.02.2016
מערכת ההרשמה למועדים חריגים תיפתח ביום א', ה- 28.02.2016, למשך שבועיים, עד תאריך 13.03.2016 בלבד.
את הקישור למערכת ההרשמה ניתן למצוא באתר הפקולטה למדעי הרוח---> בקשה למועד חריג.
אנא העבירו למזכירות החוג אישורים מתאימים בהקדם וזאת בכדי שנוכל להעביר את בקשותיכם לוועדת המועדים החריגים בפקולטה.
בברכה,
מזכירות החוג

פתיחת ההרשמה למועד חריג בתאריך 27.07.2015

פתיחת הרשמה למועד חריג בתאריך 27.07.2015
מערכת ההרשמה למועדים חריגים תיפתח ביום ב', ה- 27.07.2015, למשך שבועיים, עד תאריך 11.08.2015 בלבד.
את הקישור למערכת ההרשמה ניתן למצוא באתר הפקולטה למדעי הרוח---> בקשה למועד חריג.
אנא העבירו למזכירות החוג אישורים מתאימים בהקדם וזאת בכדי שנוכל להעביר את בקשותיכם לוועדת המועדים החריגים בפקולטה.
בברכה,
מזכירות החוג

'מאידיאולוגיה למעשה בהתיישבות היהודית'- ביטול שיעור מחר 7.7.2015

לכל הסטודנטים הרשומים לקורס 'מאידיאולוגיה למעשה
בהתיישבות היהודית' עם ד"ר אסתי ינקלביץ

באופן חד פעמי מחר, יום שלישי ה-7.7.15 לא יתקיים שיעור.
השיעור הראשון יתקיים בשבוע הבא, ביום שלישי ה-14.7.15 בשעות 8:30-12:00 בחדר 462, קומה 4, בניין חינוך.

קמפוס קפריסין- תשע"ו

קמפוס קפריסין תשע"ו

מצורפים פרטים בנוגע לקמפוס קפריסין תשע"ו (לחץ כאן).
ניתן לפנות בכל שאלה ישירות לד"ר נורית שטובר בכתובת הדואר האלקטרוני
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

קורסי קיץ תשע"ה

קורסי קיץ תשע"ה- החוג ללימודי ארץ ישראל
מצורפת להודעה רשימה עדכנית של קורסי הב"א בסמסטר קיץ תשע"ה.
שימו לב לתקופת הלימודים של כל קורס וקורס
שימו לב- קורסי הסמינר (רמה 3) מיועדים לתלמידי הב"א בסוף שנה ב' ולתלמידי שנה ג' אשר
סיימו את חובת האנגלית


מועדי הרישום

תקופת רישום ושינויים לקורסי סמסטר קיץ
מ-01 במאי 2015 עד 21 במאי 2015
תקופת השינויים לקורסי סמסטר קיץ
מ-01 ביולי 2015 עד 27 ביולי 2015
הרישום לקורסים יתנהל באמצעות פורטל הסטודנטים

בכל שאלה ניתן לפנות למזכירות החוג
לרשימת קורסי הקיץ לחץ כאן

פתיחת מחברות בקורס מבוא לגאוגרפיה פיסית

פתיחת מחברות בקורס מבוא לגאוגרפיה פיסית של ארץ ישראל
תתקיים ביום חמישי, ה-12.03.2015 בשעה 10:00

בברכה,
מזכירות החוג

פתיחת הרשמה למועד חריג בתאריך 09.03.2015

פתיחת הרשמה למועד חריג בתאריך 09.03.2015
מערכת ההרשמה למועדים חריגים תיפתח ביום ב', ה- 09.03.2015, למשך שבועיים, עד תאריך 23.03.2015 בלבד.
את הקישור למערכת ההרשמה ניתן למצוא באתר הפקולטה למדעי הרוח---> בקשה למועד חריג.
אנא העבירו למזכירות החוג אישורים מתאימים בהקדם וזאת בכדי שנוכל להעביר את בקשותיכם לוועדת המועדים החריגים בפקולטה.
בברכה,
מזכירות החוג

פתיחת מחברות בקורס מבוא לגאוגרפיה פיסית של ארץ ישראל

פתיחת מחברות בקורס מבוא לגאוגרפיה פיסית של ארץ ישראל
תתקיים ביום חמישי, ה-19.2.2015 בשעה 10:00

בברכה,
מזכירות החוג

מפגשים בקורס "אוריינות מידע מתוקשב"

לכל הסטודנטים הרשומים לקורס 'אוריינות מידע מתוקשב'

להלן מועדי המפגשים המוצעים לסטודנטים בקורס:
יום א 02.11.2014 בשעה 14:00 בכיתה 166 בספרייה
יום ג 04.11.2014 בשעה 14:00 בכיתה 166 בספרייה
יום ד 05.11.2014 בשעה 10:00 בכיתה 166 בספרייה

בברכה,
מזכירות החוג

בחינה במועד חריג בקורס מבוא לחברה הישראלית

בחינה מועד חריג בקורס מבוא לחברה הישראלית 
הבחינה תתקים ביום ראשון, 28.09.2014, בשעה 13:00
הסטודנטים הבאים רשאים לגשת לבחינה:
200624641
204014104
204360812
300290640
301205423
301433272
308283316

בהצלחה,
מזכירות החוג

בחינה מועד חריג בקורס לחשוב גאוגרפיה היסטורית

בחינה מועד חריג בקורס מבוא לגאוגרפיה היסטורית 
הבחינה תתקים ביום ראשון, 28.09.2014, בשעה 13:00
הסטודנטים הבאים רשאים לגשת לבחינה:
200315471
300795747

בהצלחה,
מזכירות החוג

בחינה במועד חריג בקורס ירושלים הנוצרית

בחינה מועד חריג בקורס ירושלים הנוצרית 
הבחינה תתקים ביום שני, 22.09.2014, בשעה 08:30
הסטודנטים הבאים רשאים לגשת לבחינה:
204014104
301624441
324430693

בהצלחה,
מזכירות החוג

בחינה מועד חריג בקורס מבוא לגאוגרפיה פיסית של ארץ ישראל

בחינה מועד חריג בקורס מבוא לגאוגרפיה פיסית של ארץ ישראל 
הבחינה תתקים ביום שני, 22.09.2014, בשעה 08:30
הסטודנטים הבאים רשאים לגשת לבחינה:
023188923

032640286
066008087
203477278
300290640
301433272
308523489

בהצלחה,
מזכירות החוג

קמפוס רומא- שנה"ל תשע"ה

תלמידי ותלמידות החוג

הינכם מוזמנים להירשם לקורס קמפוס רומא בשנה"ל תשע"ה

רשימות קורסי ב"א ומ"א מעודכנות- 19.08.2014

לכל הסטודנטים בחוג,

שימו לב- פורסמו היום באתר החוג רשימות קורסי ב"א ומ"א מעודכנות.
.'את רשימות הקורסים ניתן לראות בעמוד הבית או תחת לשונית 'מידע לסטודנטים

בברכה,
מזכירות החוג

פתיחת הרשמה למועד חריג בתאריך 20.07.2014

פתיחת הרשמה למועד חריג בתאריך 20.07.2014
מערכת ההרשמה למועדים חריגים תיפתח ביום א', ה- 20.07.2014, למשך שבועיים, עד תאריך 03.08.2014 בלבד.
את הקישור למערכת ההרשמה ניתן למצוא באתר הפקולטה למדעי הרוח---> בקשה למועד חריג.
אנא העבירו למזכירות החוג אישורים מתאימים בהקדם וזאת בכדי שנוכל להעביר את בקשותיכם לוועדת המועדים החריגים בפקולטה.
בברכה,
מזכירות החוג

ב-17.07.2014 - יום פתוח אינטראקטיבי באוניברסיטת חיפה

יום פתוח אינטראקטיבי של אוניברסיטת חיפה ב-17.07.2014

לקישור לחץ כאןNew Image

קורסי קיץ תשע"ד

קורסי קיץ תשע"ד- החוג ללימודי ארץ ישראל
מצורפת להודעה רשימה עדכנית של קורסי הב"א בסמסטר קיץ תשע"ד.
שימו לב לתקופת הלימודים של כל קורס וקורס
שימו לב- קורסי הסמינר (רמה 3) מיועדים לתלמידי הב"א בסוף שנה ב' ולתלמידי שנה ג' אשר
סיימו את חובת האנגלית

מועדי הרישום
תקופת רישום ושינויים לקורסי סמסטר קיץ
מ-01 במאי 2014 עד 22 במאי 2014
תקופת השינויים לקורסי סמסטר קיץ
מ-01 ביולי 2014 עד 22 ביולי 2014
הרישום לקורסים יתנהל באמצעות פורטל הסטודנטים

מורי דרך המעוניינים להירשם לקורסים, עליכם לשלוח אלינו מייל עם מספר תעודת זהות ולאילו קורסים אתם מעוניינים להירשם
.
בכל שאלה ניתן לפנות למזכירות החוג
לרשימת קורסי הקיץ לחץ כאן

יום חוג, 18.5.2014

יום חוג 18.5.2014 
ביום א' ה-18.05.2014 יתקיים יום חוג לאזור הכרמל
לנוחיותכם, מצורף דף מידע בתחתית ההודעה
להזכירכם, ההרשמה הינה דרך אתר החוג.
שימו לב שאתם נרשמים לאוטובוס הנכון

עבור תלמידי הב"א יום החוג ייחשב כיום סיור

בברכה,
מזכירות החוג

דף מידע יום חוג תשעד


מבוא לחברה הישראלית- ביטול שיעור 07.04.14

לכל הסטודנטים הרשומים לקורס 'מבוא לחברה הישראלית' עם פרופ' עוז אלמוג
מחר, יום שני 07.04.14, לא יתקיים שיעור.
בברכה,
מזכירות החוג

תרגיל במבוא לגאוגרפיה פיסית

לכל הסטודנטים הרשומים לתרגיל מבוא לגאוגרפיה פיסית

המפגשים הפרונטליים יחלו לאחר חופשת הפסח ב-22.4 בחדר 607

בברכה,
מזכירות החוג

בחינה מועד חריג בקורס יסודות הבוטניקה וצומי א"י

בחינה מועד חריג בקורס יסודות הבוטניקה וצומח א"י
הבחינה תתקיים ביום ב', 12.05.2014 בשעה 16:30
סטודנטים הרשאים לגשת לבחינה:
200954030
204014104
בברכה,
מזכירות החוג

בחינה מועד חריג בקורס תולדות א"י בימי הביניים

בחינה מועד חריג בקורס תולדות א"י בימי הביניים
הבחינה תתקיים ביום שני, 12.05.2014, בשעה 16:30
הסטודנטים הבאים רשאים לגשת לבחינה:
033933300
305695264
308283316
בברכה,
מזכירות החוג

שינוי חדר- מהדור השפוף לדור הזקוף עם ד"ר איתמר רדאי

לכל הסטודנטים הרשומים לקורס 'מהדור השפוף לדור הזקוף' עם ד"ר איתמר רדאי
השיעור יתקיים באופן קבוע בחדר 1919, חדר הסמינרים בקומה 19, מגדל אשכול.
בברכה,
מזכירות החוג

שינוי חדר- ירושלים הנוצרית

לכל הסטודנטים הרשומים לקורס 'ירושלים הנוצרית' עם פרופ' אריה קופסקי

השיעור יתקיים באופן קבוע בחדר 632, קומה 600, בניין ראשי
בברכה,
מזכירות החוג

פתיחת הרשמה למועד חריג

פתיחת הרשמה למועד חריג
מערכת ההרשמה למועדים חריגים נפתחה היום, 18.02.2014 למשך שבועיים, עד תאריך 04.03.2014 בלבד
את הקישור למערכת ההרשמה ניתן למצוא באתר הפקולטה למדעי הרוח---> בקשה למועד חריג.
אנא העבירו למזכירות החוג אישורים מתאימים בהקדם וזאת בכדי שנוכל להעביר את בקשותיכם לוועדת המועדים החריגים בפקולטה.
בברכה,
מזכירות החוג

חובת אנגלית במסגר התואר הראשון- חשוב

שלום רב,
ברצוני להסב את תשומת לבכם לחובת האנגלית במסגרת התואר הראשון.
כל תלמיד תואר ראשון באוניברסיטה חייב ללמוד אנגלית כשפה זרה. עמידה בחובה זאת היא תנאי כניסה לקורסים דרג 3.
מועמד אשר לא נבחן בבחינה הפסיכומטרית חייב להיבחן בנפרד בבחינת המיון באנגלית לשם סיווג לרמות.
התחילו עם חובת האנגלית בהקדם האפשרי.
לנוחיותכם, מצורף מידע הנוגע לחובת האנגלית הלקוח משתנון תשע"ד- תקנון הלימודים לתואר ראשון (עמ' 121)

לתשומת לבכם, מצורף דף התקנון מעוזר הרקטור בנוגע לחובת האנגלית
בברכה,

בחינת גמר מ"א, 15.11.2013

לכל נבחני בחינת גמר מ"א ביום שישי 15.11.13
בהמשך לשיחתנו, הבחינה תתקיים בחדר 5013, קומה 5, בניין רבין בשעה 09:00
הביאו עמכם תעודה מזהה וכלי כתיבה.
מי מכם אשר מעוניין להגיע עם רכב שלחו אלינו עוד היום את מספר הרכב.
בברכה,
מזכירות החוג

מזכירות החוג תהיה סגורה בתאריך 24.10.2013

לכל הסטודנטים
ביום חמישי הקרוב, 24.10.2013, מזכירות החוג תהיה סגורה.

אוריינות מידע- פתיחת הקורס ומפגש היכרות

שלום רב,
הקורס אוריינות מידע של ביה"ס להיסטוריה יפתח לסטודנטים ביום חמישי ה-31 באוקטובר דרך מערכת המודל.
אנחנו נקיים שני מפגשי הכרות לסטודנטים בתאריכים הבאים (על הסטודנטים להירשם דרך אתר הקורס)
יום שני, 4/11/13 בין 14:00-14:30 בכיתה 166 בספרייה
או
 יום שני, 11/11/13, בין 14:00-14:30 בכיתה 166 בספרייה
ההשתתפות במפגש איננה חובה, היא רשות ומאוד מומלצת.
בברכה,
ד"ר יהודית ברונשטיין
ביה"ס להיסטוריה

ביטולי שיעורים של פרופ' אריה קופסקי ב22.10.2013-23.10.2013

לסטודנטים הרשומים לקורס 'הנזירות בא"י בשלהי העת העתיקה' והקורס 'הגיאוגרפיה הקדושה של א"י בשלהי העת העתיקה וימי הביניים' עם פרופ' אריה קופסקי

בתאריכים 22.10.2013-23.10.2013 לא יתקיימו שיעורים.

בברכה,
מזכירות החוג

לא יתקיימו לימודים ביום ג', 15.10.2013

לכל הסטודנטים
ביום ג' הקרוב , 15.102013 לא יתקיימו לימודים

בברכה,
מזכירות החוג

בחינה מועד חריג בקורס הכרת החי

בחינה מועד חריג בקורס הכרת החי
תתקיים ביום ראשון, 3.11.2013 בשעה 16:30
סטודנטים הרשאים לגשת לבחינה:
042254193

בהצלחה,
מזכירות החוג

בחינה מועד חריג בקורס הנצרות בא"י בעת העתיקה וימי הביניים

בחינה מועד חריג ב'קורס הנצרות בא"י בעת העתיקה וימי הביניים
תתקיים ביום בשני, 28.10.2013 בשעה 16:30

הסטודנטים אשר זכאים לגשת לבחינה:
022099865
בהצלחה, מזכירות החוג

בחינה מועד חריג בקורס מבוא לחברה הישראלית

בחינה מועד חריג בקרוס מבוא לחברה הישראלית
הבחינה תתקיים ביום שני, 28.10.2013 בשעה 16:30
סטודנטים הזכאים לגשת לבחינה:
032640286
204014104
300290640
308463561
308553221

בברכה,
מזכירות החוג

בחינה מועד חריג בקורס מבוא לג"ג פיסית של א"י

בחינה מועד חריג בקורס מבוא לגאוגרפיה פיסית של ארץ ישראל 
הבחינה תתקים ביום ראשון, 03.11.2013,בשעה 16:30
הסטודנטים הבאים רשאים לגשת לבחינה:
024136129

041243791
203477278
300290640
305660656
305695264

בהצלחה,
מזכירות החוג

בחינה מועד חריג בקורס תולדות א"י בימי הביניים

בחינה מועד חריג בקורס תולדות א"י בימי הביניים

הבחינה תתקים ביום ראשון, 20.10.2013 בשעה 16:30

הסטודנטים הבאים רשאים לגשת לבחינה:
301624441
305660656
301316238
308463561
305695264
200773778

בהצלחה,
מזכירות החוג

תקופת שינויים- סמסטר א' תשע"ד

תקופת שינויים- סמסטר א' תשע"ד

החל מה-06.10.13 ועד 22.10.13 המערכת תהיה פתוחה לשינויים כל יום משעה 16:00 ועד 08:00 למחרת. ביום האחרון- 22.10.13- עד חצות בלבד

שינוי חדר חד-פעמי

לכל הסטודנטים הרשומים לקורס 'חיי היום יום בארץ ישראל הממלוכית והעוסמאנית'

בתאריך 6.8.2013, השיעור יתקיים באופן חד פעמי בחדר 2005, בבניין מדרגה.

בברכה,
מזכירות החוג

הרשמה למועד חריג

פתיחת ההרשמה למועד חריג
מערכת ההרשמה למועדים חריגים נפתחה היום, 25.7.2013 למשך שבועיים, עד לתאריך 08.08.2013 בלבד.
את הקישור למערכת ההרשמה ניתן למצוא באתה הפקולטה למדעי הרוח--->בקשה למועד חריג.
אנא העבירו למזכירות החוג אישורים מתאימים בהקדם וזאת בכדי שנוכל להעביר את בקשותיכם לוועדת המועדים החריגים בפקולטה.
בברכה,
מזכירות החוג

שעות קבלה במזכירות החוג

לידיעת הסטודנטים
ביום חמישי, 11.7.13 מזכירות החוג תהיה פתוחה בין השעות 15:30-17:00.
ביום ראשון ה-14.7.13 מזכירות החוג תהיה סגורה.
ביום שני ה-15.7.13 מזכירות החוג תהיה פתוחה בין השעות 10:30-13:30.

30.06.2013 - סמסטר קיץ

 קורסי קיץ תשע"ג- החוג ללימודי א"י
מצורפת בקישור בתחתית ההודעה, רשימה עדכנית של קורסי הב"א בסמסטר קיץ תשע"ג
שימו לב לתקופת הלימודים של כל קורס וקורס
שימו לב- הסמינריון מיועד לתלמידי הב"א לפי הפירוט הבא:
 - תלמידי ב"א בסוף שנה ב' ולתלמידי שנה ג' אשר סיימו את חובת האנגלית
 תלמידי ב"א במסלול של מורי הדרך-
מועדי הרישום לסמסטר קיץ תשע"ג
רישום לקורסים: 21 באפריל 2013 עד התאריך 12 במאי 2013
תקופת שינויים: 23  ביוני 2013 עד התאריך 21 ביולי 2013  
הרישום לקורסים יתנהל באמצעות פורטל הסטודנטים
 
מורי הדרך המעוניינים להירשם לקורסים, אנא שלחו אלינו מייל עם מספר תעודת זהות ולאילו קורסים מעוניינים להירשם.
לרשימת קורסי הקיץ לחץ כאן
בכל שאלה ניתן לפנות למזכירות החוג
 

מבזקים


רשימת קורסי ב"א מעודכנת לשנה"ל תשע"ח

מצ"ב רשימת קורסי ב"א מעודכנת שנת הלימודים תשע"ח. עודכן בתאריך 14.09.2017
**לתשומת לבכם, ייתכנו שינויים**
בברכה,
מזכירות החוג

רשימת קורסי ב"א


רשימת קורסי ב"א מעודכנת למורי דרך לשנה"ל תשע"ח

שלום רב,
מצ"ב רשימת קורסי ב"א מעודכנת למסלול מורי דרך לשנת הלימודים תשע"ח.
הרשימה עודכנה בתאריך 15.10.2017
**לתשומת לבכם, ייתכנו שינויים**

רשימת קורסי ב"א מעודכנת למורי דרך


רשימת קורסי מ"א מעודכנת לשנה"ל תשע"ח

שלום רב,
מצ"ב רשימת קורסי מ"א לשנת הלימודים תשע"ח.
הרשימה מעודכנת (עודכן בתאריך 28.09.2017)
**לתשומת לבכם, ייתכנו שינויים**
בברכה,
מזכירות החוג

רשימת קורסי מ"א תשע"ח מעודכנת (עודכן בתאריך 28.09.2017)


רשימת חדרי לימוד סמסטר א' תשע"ח - רשימה מעודכנת (עודכן בתאריך 23.10.17)

שלום רב,
מצורפת רשימת חדרי לימוד לסמסטר א' תשע"ח.

רשימת חדרים מעודכנת - עודכן בתאריך 23.10.17


רשימת קורסי ב"א מעודכנת לשנה"ל תשע"ח

מצ"ב רשימת קורסי ב"א מעודכנת שנת הלימודים תשע"ח. עודכן בתאריך 14.09.2017
**לתשומת לבכם, ייתכנו שינויים**
בברכה,
מזכירות החוג

רשימת קורסי ב"א


רשימת קורסי ב"א מעודכנת למורי דרך לשנה"ל תשע"ח

שלום רב,
מצ"ב רשימת קורסי ב"א מעודכנת למסלול מורי דרך לשנת הלימודים תשע"ח.
הרשימה עודכנה בתאריך 15.10.2017
**לתשומת לבכם, ייתכנו שינויים**

רשימת קורסי ב"א מעודכנת למורי דרך


רשימת קורסי מ"א מעודכנת לשנה"ל תשע"ח

שלום רב,
מצ"ב רשימת קורסי מ"א לשנת הלימודים תשע"ח.
הרשימה מעודכנת (עודכן בתאריך 28.09.2017)
**לתשומת לבכם, ייתכנו שינויים**
בברכה,
מזכירות החוג

רשימת קורסי מ"א תשע"ח מעודכנת (עודכן בתאריך 28.09.2017)


רשימת חדרי לימוד סמסטר א' תשע"ח - רשימה מעודכנת (עודכן בתאריך 23.10.17)

שלום רב,
מצורפת רשימת חדרי לימוד לסמסטר א' תשע"ח.

רשימת חדרים מעודכנת - עודכן בתאריך 23.10.17


רשימת קורסי ב"א מעודכנת לשנה"ל תשע"ח

מצ"ב רשימת קורסי ב"א מעודכנת שנת הלימודים תשע"ח. עודכן בתאריך 14.09.2017
**לתשומת לבכם, ייתכנו שינויים**
בברכה,
מזכירות החוג

רשימת קורסי ב"א


רשימת קורסי ב"א מעודכנת למורי דרך לשנה"ל תשע"ח

שלום רב,
מצ"ב רשימת קורסי ב"א מעודכנת למסלול מורי דרך לשנת הלימודים תשע"ח.
הרשימה עודכנה בתאריך 15.10.2017
**לתשומת לבכם, ייתכנו שינויים**

רשימת קורסי ב"א מעודכנת למורי דרך


רשימת קורסי מ"א מעודכנת לשנה"ל תשע"ח

שלום רב,
מצ"ב רשימת קורסי מ"א לשנת הלימודים תשע"ח.
הרשימה מעודכנת (עודכן בתאריך 28.09.2017)
**לתשומת לבכם, ייתכנו שינויים**
בברכה,
מזכירות החוג

רשימת קורסי מ"א תשע"ח מעודכנת (עודכן בתאריך 28.09.2017)


רשימת חדרי לימוד סמסטר א' תשע"ח - רשימה מעודכנת (עודכן בתאריך 23.10.17)

שלום רב,
מצורפת רשימת חדרי לימוד לסמסטר א' תשע"ח.

רשימת חדרים מעודכנת - עודכן בתאריך 23.10.17


רשימת קורסי ב"א מעודכנת לשנה"ל תשע"ח

מצ"ב רשימת קורסי ב"א מעודכנת שנת הלימודים תשע"ח. עודכן בתאריך 14.09.2017
**לתשומת לבכם, ייתכנו שינויים**
בברכה,
מזכירות החוג

רשימת קורסי ב"א


רשימת קורסי ב"א מעודכנת למורי דרך לשנה"ל תשע"ח

שלום רב,
מצ"ב רשימת קורסי ב"א מעודכנת למסלול מורי דרך לשנת הלימודים תשע"ח.
הרשימה עודכנה בתאריך 15.10.2017
**לתשומת לבכם, ייתכנו שינויים**

רשימת קורסי ב"א מעודכנת למורי דרך


רשימת קורסי מ"א מעודכנת לשנה"ל תשע"ח

שלום רב,
מצ"ב רשימת קורסי מ"א לשנת הלימודים תשע"ח.
הרשימה מעודכנת (עודכן בתאריך 28.09.2017)
**לתשומת לבכם, ייתכנו שינויים**
בברכה,
מזכירות החוג

רשימת קורסי מ"א תשע"ח מעודכנת (עודכן בתאריך 28.09.2017)


רשימת חדרי לימוד סמסטר א' תשע"ח - רשימה מעודכנת (עודכן בתאריך 23.10.17)

שלום רב,
מצורפת רשימת חדרי לימוד לסמסטר א' תשע"ח.

רשימת חדרים מעודכנת - עודכן בתאריך 23.10.17


רשימת קורסי ב"א מעודכנת לשנה"ל תשע"ח

מצ"ב רשימת קורסי ב"א מעודכנת שנת הלימודים תשע"ח. עודכן בתאריך 14.09.2017
**לתשומת לבכם, ייתכנו שינויים**
בברכה,
מזכירות החוג

רשימת קורסי ב"א


רשימת קורסי ב"א מעודכנת למורי דרך לשנה"ל תשע"ח

שלום רב,
מצ"ב רשימת קורסי ב"א מעודכנת למסלול מורי דרך לשנת הלימודים תשע"ח.
הרשימה עודכנה בתאריך 15.10.2017
**לתשומת לבכם, ייתכנו שינויים**

רשימת קורסי ב"א מעודכנת למורי דרך


רשימת קורסי מ"א מעודכנת לשנה"ל תשע"ח

שלום רב,
מצ"ב רשימת קורסי מ"א לשנת הלימודים תשע"ח.
הרשימה מעודכנת (עודכן בתאריך 28.09.2017)
**לתשומת לבכם, ייתכנו שינויים**
בברכה,
מזכירות החוג

רשימת קורסי מ"א תשע"ח מעודכנת (עודכן בתאריך 28.09.2017)


רשימת חדרי לימוד סמסטר א' תשע"ח - רשימה מעודכנת (עודכן בתאריך 23.10.17)

שלום רב,
מצורפת רשימת חדרי לימוד לסמסטר א' תשע"ח.

רשימת חדרים מעודכנת - עודכן בתאריך 23.10.17


רשימת קורסי ב"א מעודכנת לשנה"ל תשע"ח

מצ"ב רשימת קורסי ב"א מעודכנת שנת הלימודים תשע"ח. עודכן בתאריך 14.09.2017
**לתשומת לבכם, ייתכנו שינויים**
בברכה,
מזכירות החוג

רשימת קורסי ב"א


רשימת קורסי ב"א מעודכנת למורי דרך לשנה"ל תשע"ח

שלום רב,
מצ"ב רשימת קורסי ב"א מעודכנת למסלול מורי דרך לשנת הלימודים תשע"ח.
הרשימה עודכנה בתאריך 15.10.2017
**לתשומת לבכם, ייתכנו שינויים**

רשימת קורסי ב"א מעודכנת למורי דרך


רשימת קורסי מ"א מעודכנת לשנה"ל תשע"ח

שלום רב,
מצ"ב רשימת קורסי מ"א לשנת הלימודים תשע"ח.
הרשימה מעודכנת (עודכן בתאריך 28.09.2017)
**לתשומת לבכם, ייתכנו שינויים**
בברכה,
מזכירות החוג

רשימת קורסי מ"א תשע"ח מעודכנת (עודכן בתאריך 28.09.2017)


רשימת חדרי לימוד סמסטר א' תשע"ח - רשימה מעודכנת (עודכן בתאריך 23.10.17)

שלום רב,
מצורפת רשימת חדרי לימוד לסמסטר א' תשע"ח.

רשימת חדרים מעודכנת - עודכן בתאריך 23.10.17


רשימת קורסי ב"א מעודכנת לשנה"ל תשע"ח

מצ"ב רשימת קורסי ב"א מעודכנת שנת הלימודים תשע"ח. עודכן בתאריך 14.09.2017
**לתשומת לבכם, ייתכנו שינויים**
בברכה,
מזכירות החוג

רשימת קורסי ב"א


רשימת קורסי ב"א מעודכנת למורי דרך לשנה"ל תשע"ח

שלום רב,
מצ"ב רשימת קורסי ב"א מעודכנת למסלול מורי דרך לשנת הלימודים תשע"ח.
הרשימה עודכנה בתאריך 15.10.2017
**לתשומת לבכם, ייתכנו שינויים**

רשימת קורסי ב"א מעודכנת למורי דרך


רשימת קורסי מ"א מעודכנת לשנה"ל תשע"ח

שלום רב,
מצ"ב רשימת קורסי מ"א לשנת הלימודים תשע"ח.
הרשימה מעודכנת (עודכן בתאריך 28.09.2017)
**לתשומת לבכם, ייתכנו שינויים**
בברכה,
מזכירות החוג

רשימת קורסי מ"א תשע"ח מעודכנת (עודכן בתאריך 28.09.2017)


רשימת חדרי לימוד סמסטר א' תשע"ח - רשימה מעודכנת (עודכן בתאריך 23.10.17)

שלום רב,
מצורפת רשימת חדרי לימוד לסמסטר א' תשע"ח.

רשימת חדרים מעודכנת - עודכן בתאריך 23.10.17


רשימת קורסי ב"א מעודכנת לשנה"ל תשע"ח

מצ"ב רשימת קורסי ב"א מעודכנת שנת הלימודים תשע"ח. עודכן בתאריך 14.09.2017
**לתשומת לבכם, ייתכנו שינויים**
בברכה,
מזכירות החוג

רשימת קורסי ב"א


רשימת קורסי ב"א מעודכנת למורי דרך לשנה"ל תשע"ח

שלום רב,
מצ"ב רשימת קורסי ב"א מעודכנת למסלול מורי דרך לשנת הלימודים תשע"ח.
הרשימה עודכנה בתאריך 15.10.2017
**לתשומת לבכם, ייתכנו שינויים**

רשימת קורסי ב"א מעודכנת למורי דרך


רשימת קורסי מ"א מעודכנת לשנה"ל תשע"ח

שלום רב,
מצ"ב רשימת קורסי מ"א לשנת הלימודים תשע"ח.
הרשימה מעודכנת (עודכן בתאריך 28.09.2017)
**לתשומת לבכם, ייתכנו שינויים**
בברכה,
מזכירות החוג

רשימת קורסי מ"א תשע"ח מעודכנת (עודכן בתאריך 28.09.2017)


רשימת חדרי לימוד סמסטר א' תשע"ח - רשימה מעודכנת (עודכן בתאריך 23.10.17)

שלום רב,
מצורפת רשימת חדרי לימוד לסמסטר א' תשע"ח.

רשימת חדרים מעודכנת - עודכן בתאריך 23.10.17