top heb

מידע למועמד

מידע למועמד - החוג ללימודי ישראל - 

החוג ללימודי ישראל מזמין אתכם להצטרף אלינו, למסלול מגוון של לימודים לתואר ראשון שני ודוקטורט
בהם מתקיים מפגש עם רבדים שונים של המציאות הישראלית, בנושא הסטוריה , גיאוגרפיה, חברה , ותרבות ועוד

הרישום לתש"פ סמסטר ב'  פתוח

ההרשמה לשנת תשפ"א תיפתח ב 19/1/2020, ההרשמה היא אונליין באתר הראשי של אוניברסיטת חיפה

למידע על תנאי הקבלה: 

מדריך לנרשמים - תואר ראשון
מדריך לנרשמים - תואר שני
מדריך לנרשמים  - תואר שלישי 

 קובץ הנחיות לכתיבת הצהרת כוונות לתואר שלישי, מצ"ב