top heb

הערוץ האקדמי


פרשת וירא - הרב רונן לוביץ' ד"ר רות פידלר 17/10/2010
ראיון עם ד"ר רות פידלר על פרשת השבוע 17/10/2010
חוצה ישראל - פרופ' גרשון גליל
הוא פיענח את הכתובת הקדומה מכל "שפטו עבד ואלמנה, שפטו יתום וגר". הכתובת, בעברית, נמצאה בעמק האלה והיא מן המאה ה-10 לפני הספירה. אם הוא צודק האקדמיה חוטפת סטירה מצלצלת. הוא היסטוריון שמתרכז במדעי המקרא. הוא טוען שהתנ"ך הוא אכן ספר היסטוריה. רינו צרור משוחח עם פרופ' גרשון גליל.
00/00/10
סדרה: המקרא בראי המחקר החדש
שידור בערוץ האקדמי - ראיון עם פרופ' גליל
פריצת דרך בחקר המקרא- פענוח הכתובת העברית הקדומה ביותר
12/01/2010
פרשת אמור - ד"ר יונתן בן-דב הרב רונן לוביץ' 18/03/2010