top heb

מידע למועמד

מידע למועמד - החוג ללימודי ישראל - שנת תש"פ 2019-2020

החוג ללימודי ישראל מזמין אתכם להצטרף אלינו, למסלול מגוון של לימודים לתואר ראשון שני ודוקטורט
בהם מתקיים מפגש עם רבדים שונים של המציאות הישראלית, בנושא הסטוריה , גיאוגרפיה, חברה , ותרבות ועוד
למידע על תנאי הקבלה: 

מדריך לנרשמים תש"פ- תואר ראשון
מדריך לנרשמים תש"פ- תואר שני
מדריך לנרשמים תש"פ - תואר שלישי 

 קובץ הנחיות לכתיבת הצהרת כוונות לתואר שלישי, מצ"ב