החוג ללימודי ישראל הוא חוג רב- תחומי אשר נקודת המוצא שלו הינה המרחב הארצישראלי וההתרחשויות השונות שחלו בו במהלך הדורות, על היבטיהם השונים.

ההשכלה הכללית הרחבה על ארץ ישראל ומדינת ישראל יכולה לאפשר גם עיסוק במקצועות פורמליים כמו - הוראה (לאחר השלמת תעודת הוראה בהיסטוריה, לימודי א"י, של"ח ועוד)
וגם במקצועות חינוכיים תרבותיים בלתי פורמליים כמו הוראת דרך; מוזיאונים ואתרי מורשת; מרכזי מבקרים, תנועות נוער וארגוני נוער וכו'. 
התואר הראשון (ובוודאי השני  לבעלי מקצוע) מספק הרחבת הידע על המקום בו אנו חיים והוא מתאים לשמש תופסת ראויה, מעניינת לכל מקצוע החל ממדעי הרוח, בואכה מדעי הטבע וכו'.
הלימודים יכולים לעזור להבין איך המקום הזה התפתח ולאן הוא הולך,  מכאן שהתואר הוא השכלה כללית וקריטית לכל מי שגר כאן וחושב על הווה והמחר בארץ ובעולם.
בוגרינו משמשים בתפקידים רבים ומגוונים: בצבא, מנהל צבורי, שמירה על הטבע ועוד