top heb

הלימודים לתואר ראשון - מסלול דו-חוגי

תואר ראשון - מסלול דו-חוגי

 

מבנה הלימודים
תוכנית הלימודים לתואר ראשון מסתכמת ב–60 נקודות זכות (נ"ז), והיא כוללת 64 שעות שבועיות סמסטריליות (שש"ס), ובנוסף סיורים ועבודות שדה. התוכנית מורכבת מ–3 סוגי קורסים: שיעור, שיעור ותרגיל (שו"ת) וסמינריון. מתוך 60 נ"ז לתואר, ניתן לצבור עד 16 נ"ז בחוגים אחרים בפקולטה למדעי הרוח (קורסי דרג 2 ו–3 בהתאם למפורט מטה).

סיורים
על התלמיד להשתתף ב–8 עד 10 ימי סיור, במשך 3 שנות לימודיו. התלמיד יגיש דו"ח על כל סיור והוא ייכלל בחישוב הציון של הקורס שבמסגרתו נערך הסיור. סיורים שנערכו בחוגים אחרים לא ייחשבו (אלא במקרים חריגים ולפי אישור מוקדם של יועץ ב"א).


התכנית למדעי הרוח הדיגיטליים
במסגרת החוג ללימודי ארץ ישראל תוכלו להירשם גם לתכנית במדעי הרוח הדיגיטליים, תכנית חדשה המאפשרת לשלב לימודי מערכות מידע בלימודי החוג ללימודי ארץ ישראל ולהכנס לתחום חדש ופורץ דרך! סטודנטים מצטיינים בתכנית יזכו למלגות, התמחות מעשית במימון התכנית בפרויקטי מחקר או בתעשייה, ו/או בנסיעה לבית-ספר קיץ בתחום באירופה.
 
פרטים נוספים באתר התכנית למדעי הרוח הדיגיטליים
ובדף הפייסבוק:  http://dighum.haifa.ac.il/is-web/index.php/he/
למידע נוסף, ניתן לשלוח מייל לראשי התכנית:
ד"ר משה לביא, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
פרופ' צבי קופליק, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
יש להירשם במקביל גם בחוג למערכות מידע:  http://hevra.haifa.ac.il/is-web/index.php/he/
כמו כן, יש לעמוד בתנאי הקבלה של של שני החוגים.