top heb
top heb

מדינת ישראל ויהדות בת זמננו

תוכניות לימודים לתואר שני


מטרת הלימודים

מטרת הלימודים היא להרחיב ולהעמיק את ההשכלה האקדמית הנוגעת למדינת ישראל ולתולדות היהודים והיהדות בזמננו
התוכנית תקנה הכשרה אקדמית ומקצועית מתקדמת בתחומי לאומיות, ציונות, אנטי ציונות ואנטישמיות, וכן בתחום מחלוקות ועימותים פוליטיים במדינת ישראל ובמזרח התיכון
.
בסיום התואר תוענק תעודת מוסמך בחוג בו למד הסטודנט עם ספח התמחות במדינת ישראל ויהדות בת זמננו.

משך הלימודים
התוכנית מרוכזת ביום לימודים אחד בשבוע ומתפרשת על פני שלושה סמסטרים. 

 
מדינת ישראל ויהדות בת זמננו א'.
 

מדינת ישראל ויהדות בת זמננו ב'.
התכנית משותפת לחוג ללימודי ישראל ולחוג לתולדות עם ישראלb3
b6
b2
b5
b1
b4