top heb
top heb

תכנית רודרמן ללימודי יהדות ארצות הברית

 תכנית רודרמן  ללימודי יהדות ארצות הברית היא תכנית לתואר שני בחוג ללימודי ישראל. התכנית עוסקת במגוון נושאים הקשורים ליהדות ארצות הברית, לחברה האמריקנית ולקשר החשוב וארוך השנים עם מדינת ישראל והחברה הישראלית בעבר ובהווה. התכנית כוללת סיור לימודי בן עשרה ימים בארצות הברית ומפגש בלתי אמצעי עם יהדות אמריקה, היכרות עם סטודנטים יהודים אמריקנים, אישי ציבור ואקדמיה, ביקור במוזיאונים והרצאות אורח. התכנית מיועדת לסטודנטים מצטיינים המבקשים להעמיק את ידיעותיהם על יהדות אמריקה ומעוניינים לקחת חלק בחוויה אקדמית ואינטלקטואלית יוצאת דופן.סטודנט שיתקבל לתוכנית זכאי למלגה בגובה 5,000 דולר; כיסוי עלות הקמפוס בארצות הברית (באחריות הסטודנט לדאוג לביטוח בריאות, לוויזה ולדרכון בתוקף).בוגרי התכנית יקבלו תעודת מוסמך בחוג ללימודי ישראל, עם ספח התמחות בלימודי יהדות ארצות הברית.מספר המקומות לתכנית מוגבל והקבלה על בסיס הצטיינות וראיון אישי. 

טופס הרשמה - בקשת מועמדות לשנת הלימודים תש"פ 2020-2019

 לפרטים נוספים:

http://ajs.haifa.ac.il/index.php/he/
b3
b6
b2
b5
b1
b4