top heb

מלגות ופרסים


קול קורא מלגות ופרסים:


קול קורא - מילגת שפינוזה - תש"פ

-
מלגות ופרסים למחקר ולעבודות מצטיינות מטעם "עמיתי קק"ל באוניברסיטת חיפה"- תשע"ט - נא לפנות למזכירות החוג

פרסים ומענקים-המכון הבין-לאומי לחקר השואה - לפנות ישירות


מלגת דוקטורט ע"ש דנק גרטנר

מילגת - במת ההיסטוריון - תש"פ 

מלגות קרן ענבר 
 

מבזקים

ברכות לבוגרי ומוסמכישלום רב
קורסי הקיץ כולם יתקיימו במתכונת של למידה מקוונת/ מתוקשבת

ניתן לשלוח דוא"ל ונשתדל לענות בהקדם
flimor@univ.haifa.ac.il

בברכת למידה טובה ומהנה, ובריאות טובה