קול קורא מלגות ופרסים:

*קול קורא - מילגת שפינוזה 

*מלגות ופרסים למחקר ולעבודות מצטיינות מטעם "עמיתי קק"ל באוניברסיטת חיפה"

*פרסים ומענקים-המכון הבין-לאומי לחקר השואה - לפנות ישירות
 
*מלגת דוקטורט ע"ש דנק גרטנר

*מילגת- במת ההיסטוריון

*מלגות קרן ענבר