humanities-logo

החוג ללימודי ישראל
הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה

haifa logo

Select your language

 
 

החוג ללימודי ישראל

מפגשי שיח והעשרה - החוג ללימודי ישראל 
המפגשים יתקיימו בימי ג' בשעות 16:00–17:30 בזום קישור לכל המפגשים:

https://us02web.zoom.us/j/84383983655?pwd=S1JldWp3ZzRkekxxdnYwb1d1ZnBtUT09

14.11.2023

ד"ר יהודית ברונשטיין :ממלחמת קודש לחיי ייומיום: מקרה הבוחן - האוכל בתקופה הצלבנית

21.11.2023 

משה נאור : מהגרים, פליטים, ויחסים בין-קהילתיים במעברת טירה/חיפה

28.11.2023

ד"ר אסף שמיס: גורדון פינת הרצל: על חקלאים, טכנוקרטים ובינוי האומה

5.12.2023

אליה אתקין : ראשית ההתחדשות העירונית בישראל בשנות השישים: מקרה מבחן ליחסים בין המדינה לאזרחיה

מבזקים והודעות

מבזקים והודעות