humanities-logo

החוג ללימודי ישראל
הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה

haifa logo

Select your language

 
 

החוג ללימודי ישראל

 

י
ום שלישי ה-25.7.23 יתקיים יום חשיפה בזום בשעה 16:00
לינק למפגש - 
https://us02web.zoom.us/j/87120141684

החוג ללימודי ישראל הוא חוג רב-תחומי במסגרתו חוקרים ולומדים את המרחב הארצישראלי וההתרחשויות השונות שחלו בו במהלך הדורות. החוג מרכז את העניין המיוחד בארץ עצמה, בתושביה, במאפייניה הנופיים, בתולדותיה ובייחודה האנושי. הלימודים עוסקים בהיסטוריה של העמים ושל הגורמים אשר פעלו, חיו ועודם חיים בארץ ישראל ובמדינת ישראל, בתחומי הגיאוגרפיה הפיסית, הגיאוגרפיה ההיסטורית, הגיאוגרפיה החברתית-כלכלית, הסוציולוגיה, האנתרופולוגיה, התרבות החומרית ומדע המדינה.
החוג ללימודי ישראל הוקם כמסגרת של "לימודים אזוריים" (Area studies) המבקשים להעניק ללומד בהם את אשר לא יוכל לקבל בחוגים אחרים: הכרת הארץ, הבנת הכוחות והגורמים אשר עיצבו את גורלה במרוצת הדורות ויכולת להתמודד עם סוגיות אקטואליות בעזרת ידע מעמיק הכרוך בהכרת העבר.


 

מבזקים והודעות

מבזקים והודעות