אוצרות מורשת
מטרת התוכנית להכשיר את העוסקים בתחום המוזיאונים , אתרי מורשת, גנים לאומיים ושמורות טבע וארכיונים לחשיבה ביקורתית על מעשה האוצרות והפעילות החינוכית, לימודית תרבותית המתבצעת באתרים, כל זאת במטרה לסייע בידי העוסקים בתחום ואלו המבקשים לעסוק בו, להתאימם למציאות העיצובית, חינוכית ותרבותית של זמננו.

העיסוק באופן ביקורתי בנושאים השונים ייעשה במטרה לעודד את המחקר ולהעשיר את העשייה השוטפת ברעיונות ותיאוריות.

הלימודים בתכנית מתמקדים באתרים העוסקים בנושאים היסטוריים תרבותיים וזאת להבדיל מהתכניות העוסקות באוצרות של אומנות!

לפרטים נוספים
 

התכנית כוללת ארבע קורסי חובה העוסקים באופן ישיר בתחום ההתמחות וקורסי בחירה נוספים מתוך היצע הקורסים של החוג.
הערות: ועדת הקבלה החוגית רשאית לקבוע מכסות קבלה או להגביל את מספר המתקבלים במועד מסוים.

התכנית מיועדת לאנשים העובדים באתרים בתפקידים השונים (מנהלים, רכזי חינוך והדרכה, אוצרים) או כאלו המעוניינים להצטרף למעגל העוסקים בתחום.

המועמדים צריכים להיות בעלי תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים: לימודי ארץ ישראל; היסטוריה; גאוגרפיה; ארכיאולוגיה, חינוך, לימודי תרבות  ועוד.; הקבלה ללימודים בתכנית מותנית בראיון קבלה. מועמדים ללא רקע והשכלה מתאימה יידרשו ללימודי השלמה, אשר ייקבעו בהתאם לרקע האקדמי שלהם. הקבלה לחוג ללימודי מ“א שלא בהתאם לתנאים המפורטים מותנית באישור ועדת המ“א החוגית