תכנית מורי דרך
 .החוג ללימודי ישראל מציע מסלול דו-חוגי המיועד למורי דרך מוסמכים. הלימודים במסלול זה מרוכזים ביום או יומיים בשבוע. משך הלימודים ייקבע לפי תכנית הלימודים של כל תלמיד לאורך שלושה סמסטרים בשנה (סמסטר קיץ כבחירה)

המסלול המוצע משותף עם החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה או החוג לארכיאולוגיה או החוג ללימודים רב תחומיים תולדות ישראל וחוגים נוספים, ומטרתו להרחיב את הבסיס המקצועי והידע בתחומי עיסוקם של מורי הדרך, ולאפשר להם לזכות בתעודה אקדמית לצד רישיון העיסוק כמורי דרך

מבנה הלימודים בתכנית למורי דרך ושכר הלימוד
תכנית הלימודים כוללת הכרה פרטנית עד 15 נקודות זכות מתוך 60 נקודות לתואר ראשון בחוג ללימודי ישראל. תשלום לשכר הלימוד הוא שכר לימודים מלא (נא להסתכל בתקנון שכר לימוד תואר ראשון — הכרות
קורסי חובה: בשנה א׳ יילמדו 2 שיעורי מבוא חובה בהיקף של 4 נ״ז, לפי הפירוט הבא: קורס אוריינות מידע מתוקשב (2 נ״ז) וקורס הדרכה מתודולוגית (2 נ״ז)
קורסי בחירה: התלמידים יבחרו קורסים מדרג 1 ו–2 (קורסי מבוא; שו״ת וקמפוסים) בהיקף כולל של כ–29 נ״ז, מתכנית הלימודים של החוג או קורסים במסגרת אשכולות הלימוד הנלוות
סמינריונים: 2 סמינריונים, בתנאי שהתלמיד סיים חובת לימודי אנגלית

תנאי קבלה
מועמדים בעלי תעודת מורה דרך בתוקף, תעודת בגרות מלאה בממוצע 75 ומעלה וראיון אישי יכולים להתקבל ללא בחינה פסיכומטרית. כמו כן עליהם לעמוד בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים מבחינת רמת האנגלית (ורמת העברית הנדרשת במידת הצורך), לתנאי קבלה הנוגעים למועמדים בני 30 ומעלה ראו באתר המחלקה להרשמה

http://harshama.haifa.ac.il