התמחות בתיירות בישראל למורי דרך

מטרת הלימודים
מטרת ההתמחות היא להרחיב ולהעמיק את ההשכלה האקדמית הנוגעת לישראל  של ציבור מורי הדרך בהיבטים ההיסטוריים, היסטוריים–גיאוגרפיים, גיאוגרפים–פיסיים וסוציולוגיים. התוכנית תקנה הכשרה אקדמית ומקצועית מתקדמת בתחום התיירות ולימודי ישראל.
הלימודים יעסקו בהיבטים שונים ומגוונים של תחום זה, כגון שימור אתרים, תולדות הישוב בארץ בתקופות שונות, ארכיאולוגיה, מדעי הדתות (נצרות, יהדות ואסאלם), גיאומורפולוגיה, חי וצומח בארץ ישראל, תולדות הרעיון הציוני (הגירה ועלייה, מדינת ישראל), הסכסוך היהודי הערבי, תקופת המנדט והחברה הישראלית.
התוכנית המוצעת ייחודית מסוגה ואינה קיימת בשום מוסד אקדמי מוכר. היא מאפשרת ניצול מירבי של המומחיות האקדמית והניסיון המקצועי הקיים בחוג ללימודי ארץ ישראל  באוניברסיטת חיפה, שעם חבריו נמנים מרצים מדיסציפלינות שונות.

תנאי קבלה

לתוכנית יתקבלו בוגרי תואר ראשון מאוניברסיטה מוכרת בארץ ובעולם, בעלי ציון ממוצע  של 76 לפחות ובעלי תעודת ״מורה דרך מוסמך״ מוכרת ממשרד התיירות.

מבנה הלימודים
ללימודים בחוג שני מסלולים: מסלול א' (עם כתיבת עבודת גמר) ומסלול ב' (ללא כתיבת עבודת גמר).
היקף תוכנית הלימודים במסלול ב' (ללא תיזה) עומד על 36 שש״ס = 9 קורסים. מורה דרך שממוצע ציוניו בתום השנה הראשונה יעמוד על 85 ומעלה, יוכל לעבור למסלול א' (עם כתיבת תיזה) באישור יו״ר הוועדה החוגית לתואר שני. היקף הלימודים במסלול א' עומד על 32 שש״ס = 8 קורסים, כולל קורס הדרכה מתודולוגית.

תוכנית הלימודים למורי הדרך כוללת ארבעה קורסי חובה:
1. שימור אתרים.
2. תיירות במאה ה - 21
3. מדע הדתות
4. קמפוס מ״א (קורס שטח מרוכז בן שלושה ימים באחד האזורים בארץ) החוג ללימודי ישראל