הלימודים לתואר ראשון (ב"א)

החוג ללימודי ארץ ישראל בנוי במתכונת המקובלת של לימודים אזוריים (Area studies) רב תחומיים. במסגרת תכנית הלימודים מעניק החוג לתלמידיו ידע בהכרת הארץ, הבנת הכוחות והגורמים אשר עיצבו את גורלה במרוצת הדורות ויכולת להתמודד עם סוגיות אקטואליות בעזרת ידע מעמיק הכרוך בהכרת העבר. במוקד תשומת הלב של החוג מצויים העניין המיוחד בארץ עצמה, בתושביה, במאפייניה הנופיים, בתולדותיה ובייחודה האנושי.
בחוג ללימודי ישראל קיימות מספר תכניות לימודים מיוחדות, כמו תכנית לתואר ראשון למורי דרך; תכנית ידיעת הארץ (לבעלי תעודת תו תקן) ועוד

מבנה הלימודים

לימודים במסלול דו חוגי 
תוכנית הלימודים לתואר ראשון במסלול דו חוגי מחולקת ללימודים  בשני חוגים
הלימודים בחוג ללימודי ישראל מסתכמים  ב–60 נקודות זכות (נ"ז), והיא כוללת 64 שעות שבועיות סמסטריליות (שש"ס), ובנוסף סיורים ועבודות שדה. התוכנית מורכבת ממספר סוגי קורסים: שיעור, שיעור ותרגיל (שו"ת), קמפוס ו סמינריון. מתוך 60 נ"ז לתואר, ניתן לצבור עד 12 נ"ז בחוגים אחרים בפקולטה למדעי הרוח (קורסי דרג 2 ו–3 ), באישור אקדמי של ראש התכנית (כולל נ"ז של אשכולות הלימודים משנת תש"פ)
סיורים: 
על התלמיד להשתתף ב–8 עד 10 ימי סיור, במשך 3 שנות לימודיו.  סיורים שנערכו בחוגים אחרים לא ייחשבו (אלא במקרים חריגים ולפי אישור מוקדם של יועץ ב"א).

לימודים במסלול חד חוגי 
בנוסף ללימודים הנדרשים במסלול הדו–חוגי (בהיקף 60 נ"ז) ילמד התלמיד במסלול החד–חוגי קורסים בהיקף של 14 נ"ז  בחוג לפי הפירוט הבא:
      2 שו"ת (4 נ"ז)
      סמינריון (6 נ"ז)
 כן ילמד התלמיד, לפי כללי האוניברסיטה, בנוסף ללימודי החוג עוד שני מקבצים או שלושה בהיקף כולל של 46 נ"ז.
סיורים: תלמיד המסלול החד–חוגי יהיה חייב בהיקף רחב יותר של סיורים לימודיים: 10-15 ימי סיור במשך שלוש שנות לימודיו.


תנאי קבלה
עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה. לפרטים נוספים אתר האוניברסיטה    ומידע למועמד לתואר ראשון באתר החוג.
על המועמדים להמציא אישור רפואי, המעיד על כושרם להשתתף בסיורים.

 כל תלמיד תואר ראשון באוניברסיטה חייב ללמוד אנגלית כשפה זרה. עמידה בחובה זאת היא תנאי כניסה לקורסים דרג 3.
מועמד אשר לא נבחן בבחינה הפסיכומטרית חייב להיבחן בנפרד בבחינת המיון באנגלית לשם סיווג לרמות.
 
  • בכל מקרה של אי התאמה בין המפורסם בשנתון האוניברסיטה לבין המפורסם באתר החוג יהיה שנתון האוניברסיטה המסמך הקובע. 
  • על פי תקנון התואר הראשון - תכנית הלימודים המחייבת את התלמיד היא התכנית המתפרסמת בשנה בה החל את לימודיו בחוג, בתקופת הלימודים התקנית.