מסלול ידיעת הארץ (תו תקן)  

החוג ללימודי ישראל מציע מסלול דו–חוגי המיועד למדריכים בעלי הכשרת ״תו תקן״.
הלימודים במסלול זה נמשכים בין שנתיים לשנתיים וחצי ומתקיימים לאורך שלושה סמסטרים בשנה (כולל סמסטר קיץ)  הלימודים במסלול זה מרוכזים ביום או יומיים בשבוע. המסלול המוצע משותף עם החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה, או עם החוג לארכיאולוגיה, או עם החוג ללימודים רב– תחומיים, ומטרתו להרחיב את הבסיס המקצועי והידע בתחומי עיסוקם של המדריכים, ולאפשר להם לזכות בתעודה אקדמית לצד רישיון העיסוק כמדריך תו תקן.
תכנית הלימודים הדו חוגית כוללת הכרה פרטנית ב–24 נקודות זכות מתוך 120 נקודות לתואר ראשון מלא. (עד 12 נ״ז בחוג ללימודי ישראל).

מבנה הלימודים ותשלום שכר הלימוד בתכנית למדריכי תו תקן
תוכנית הלימודים לתואר ראשון בחוג מסתכמת בלימוד 48 נקודות זכות (נ״ז), והכרה פרטנית של עד 12 נ״ז על קורסים מתכנית תו תקן. התשלום לשכר הלימוד הוא שכר לימודים מלא (נא להסתכל בתקנון שכר לימוד תואר ראשון — הכרות).
קורסי חובה: בשנה א׳ יילמדו 2 שיעורי מבוא חובה בהיקף של 4 נ״ז, לפי הפירוט הבא: הדרכה מתודולוגית המורכב מקורס אוריינות מידע מתוקשב (2 נ״ז) והדרכה מתודולוגית (2 נ״ז); בנוסף, ילמד התלמיד עוד 3 שיעורי מבוא לפי בחירתו בהיקף של 12 נ״ז.
קורסי בחירה — התלמידים יבחרו קורסים מדרג 1 ו– 2 (קורסי מבוא; שו״ת וקמפוסים) בהיקף כולל של 16 נ״ז, מתכנית הלימודים של החוג או קורסים במסגרת אשכולות הלימוד הנלוות.
סמינריונים: 2 סמינריונים, בתנאי שהתלמיד סיים חובת לימודי אנגלית.