מבנה תכנית הלימודים לתואר שני :
2 מסלולים

מסלול א׳ (עם כתיבת עבודת גמר)
ומסלול ב׳ (ללא כתיבת עבודת גמר).

• תלמידי מסלול א׳ יעמדו בדרישות תכנית הלימודים ויכתבו עבודת גמר.
• זכאי להימנות על מסלול א׳ ולהגיש הצעת מחקר לעבודת גמר, תלמיד שממוצע ציוניו בתואר הראשון 85 ושכתב 2 עבודות סמינריוניות עליהן קיבל ציון שאינו נמוך מ־85.
• תלמידי מסלול א׳ חייבים בלימודי שפה זרה (ברמת מתקדמים) מלבד אנגלית.
• תלמידי מסלול ב׳ יעמדו בדרישות תכנית הלימודים ובבחינות הגמר כמפורט בתקנון לימודי תואר שני של הרשות ללימודים מתקדמים.
• תלמידי מסלול א׳ ו־ב׳ ישתתפו במסגרת  לימודיהם לקבלת התואר בקמפוס מ״א בן 4-2 ימים.