רשימת קורסים
תואר ראשון
תואר שני 

טבלת קורסים
תואר ראשון
תואר שני
התכנית הבנ"ל

רשימת הקורסים במסגרת ביה"ס להסטוריה – תואר ראשון שני ושלישי
הנחיות לרישום תשפ"ג
הנחיות לרישום תואר ראשון 
הנחיות לרישום תואר שני    

טפסים

הצהרה בריאותית