humanities-logo

החוג ללימודי ישראל
הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה

haifa logo

Select your language

החוג ללימודי ישראל מזמין אתכם להצטרף אלינו למסלול מגוון של לימודים לתואר ראשון שני ודוקטורט, בהם מתקיים מפגש עם רבדים שונים של המציאות הישראלית, בנושא גיאוגרפיה, הסטוריה, פוליטיקה, חברה ותרבות.