החוג ללימודי ישראל נמצא במגדל אשכול, בקומה 14

מזכירות החוג בחדר 1412

טלפון לפניות 04-8249414

דואר אלקטרוני: flimor@univ.haifa.ac.il