החוג ללימודי ישראל באוניברסיטת חיפה הוא חוג לימודים לכל התארים האקדמיים המשלב תחומי ידע מגוונים, התורמים להבנה מעמיקה של מדינת ישראל ושל ארץ ישראל על שלל המרכיבים המאפיינים אותן: גאוגרפיה, היסטוריה, סובב טבעי, נוף תרבותי, חברה ומדינה. ​החוג מקנה לתלמידיו ידע בסיסי רחב יריעה על הארץ, על המדינה ועל תושביה בעבר ובהווה, המאפשר ללומד ליישם את כל אלה במגוון מקצועות ותפקידים לאחר סיום לימודיו.

תלמידי החוג בתואר הראשון מקבלים ידע בסיסי משותף בעזרת שיעורי מבוא נושאיים (כגון גיאוגרפיה פיזית, גיאוגרפיה יישובית, צומח וחי, חברה ותרבות, הרעיון הציוני והמציאות הפוליטית), ושיעורים בחתכי זמן של תקופות היסטוריות עיקריות בתולדות ארץ ישראל, תוך דגש על העת החדשה. על בסיס הידע הרחב הנרכש בשנה הראשונה, בוחרים התלמידים תחומי התמחות ממוקדים יותר במסגרת שיעורי בחירה וסמינריונים.

תלמידי התואר השני והשלישי מתמקדים במחקר, המוגדר בנושא ממוקד או בתקופה המכילה מספר נושאים - ובכל תופעה נופית, היסטורית, חברתית, פוליטית וגיאוגרפית בה הם מבקשים להעמיק ולחקור, בעזרת עבודת שדה וחקר במקורות ראשוניים.

אחד המאפיינים העיקריים של החוג הוא השתתפות הלומדים בו בסיורים לימודיים רבים, הצמודים לכל קורס בנפרד, או במסגרת 'קמפוס' מחקרי בן 3-4 ימים באזור גיאוגרפי נבחר.

Picture1