ההשכלה הכללית הרחבה על ארץ ישראל ומדינת ישראל מאפשרת השתלבות הן במקצועות פורמליים כמו הוראה, והן מקצועות חינוכיים תרבותיים בלתי פורמליים כמו  הוראת דרך, הדרכה במוזיאונים ואתרי מורשת, תנועות וארגוני נוער ועוד.

הבוגרים שלנו עובדים במקומות ובתפקידים מגוונים, והנה כמה דוגמאות:

  • משרדי ממשלה, עיריות, מועצות – תכנון פיזי
 • מנהלי מכינות קד"צ
 • מורשת ושימור אתרים
 • מדריכים בסוכנות היהודית
 • מורי דרך, מדריכים חינוכיים
 • כתיבת היסטוריה מקומית ומשפחתית
 • הוראה בבתי ספר תיכוניים - של"ח, היסטוריה, גיאוגרפיה
 • רשויות לשמירת טבע, סביבה, קק"ל, אתרים היסטוריים
 • מחקר והוראה אקדמיים: היסטוריה, סוציולוגיה וגיאוגרפיה
 • ארכיונים ממשלתיים ו/או מקומיים.