humanities-logo

החוג ללימודי ישראל
הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה

haifa logo

Select your language

פרטי מרצה

פרופ' גור אלרואי
תפקיד:
סגל אקדמי
כתובת:
קומה : 14 חדר : 1414 - בניין אשכול

דואל:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
טלפון:
04-8249224
פנימי:
פנימי:3224

תחומי מחקר

תחומי מחקר:

ההגירה לארץ ישראל בשנים 1914-1881 ("עלייה ראשונה"ו"עלייה שנייה"); ההגירה הגדולה בהיבטים חברתיים השוואתיים - בעיקר לארה"ב.