הלימודים לתואר ראשון (ב.א)

יועצת ב.אדוקטור נורית שטובר–זיסו

מטרת הלימודים
החוג ללימודי ישראל בנוי במתכונת המקובלת של לימודים אזוריים רב תחומיים (Area Studies).
במסגרת תכנית הלימודים, החוג מעניק ידע בהכרת הארץ והמדינה, תוך הבנת הכוחות והגורמים אשר עיצבו את גורלה במרוצת הדורות,
ויכולת להתמודד עם סוגיות אקטואליות בעזרת ידע מעמיק הכרוך בהכרת העבר.
במוקד תשומת הלב של החוג מצויים העניין המיוחד בארץ עצמה, בתושביה, במאפייניה הנופיים, בתולדותיה ובייחודה האנושי.

הלימודים בכל התחומים כוללים מבואות – ובהם נלמדים לימודי הליבה של התחום, שיעור-תרגיל (שו״ת) ובהם קורסים לבחירת התלמידים במגוון תחומים, וסמינריונים – עבדות מחקר אישיות
הלימודים מועשרים בסיורים ובעבודות שדה.

תנאי קבלה
עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה.

תנאי הקבלה מאפשרים למועמדים מעל גיל 30, בעלי תעודת בגרות מלאה בממוצע 75 ומעלה ולאחר ראיון אישי - להתקבל ללא בחינה פסיכומטרית.
בנוסף, עליהם לעמוד בבחינה באנגלית ובבחינה בעברית במידת הצורך.
על המועמדים להמציא אישור רפואי, המעיד על כושרם להשתתף בסיורים.

מידע על מסלול קבלה לקדם תואר -תשפ"ד-
בתנאי הקבלה החוגיים:

 • ציון משוקלל 500

תנאי קבלה ללא פסיכומטרי לבעלי תעודת בגרות: 

החוג ללימודי ישראל מאשר רישום למועמדים למסלול קדם תואר לבעלי ממוצע בגרות 75 עם מינימום 4 יחידות אנגלית בציון 75 לפחות.

המועמדים נדרשים להשלמת שלושה קורסים בחוג במסלול החד-חוגי או שני קורסים בחוג ושניים נוספים בחוג השני למועמדים למסלול הדו-חוגי בממוצע 75 ומינימום 70

בכל קורס בחירה בדרג 1 או בדרג 2 שמוצע בחוג – עד תום הסמסטר .

קורסים אלה יוכרו למועמד במסגרת לימודיו במידה ויתקבל לחוג.

אשכולות לימוד

כל סטודנט המתחיל לימודיו לתואר הראשון יבחר באחד מארבעה אשכולות הלימוד המפורטים בתקנון הלימודים לתואר ראשון וילמד קורסים בהיקף של 6 נקודות זכות (נ״ז) שלא מתחום לימודיו:
"דרך הרוח", אשכול "מדעי הנתונים", אשכול "חדשנות ויזמות", אשכול "משאבי אנוש", אשכול "קיימות וסביבה" ואשכול "תקשורת דיגיטלית מעשית". השלמת לימודים אלו מהווה תנאי לקבלת התואר.
את פירוט הקורסים ושעות הלימוד ניתן למצוא באתר האוניברסיטה http://woh.haifa.ac.il

חובת לימודי אנגלית

מתווה לימודי האנגלית באוניברסיטת חיפה החל משנה"ל תשפ"ב בהתאם להנחיות מל"ג:

חובה על כל סטודנט להגיע לרמת פטור באנגלית כחלק מחובותיו לתוארעמידה בחובה זו היא תנאי כניסה לקורסים בדרג 3.
מי שלא השלים את חובותיו באנגלית עד סוף שנה ב'  אינו יכול להמשיך בלימודיו בשנה ג' ולא יוכל להקליד מערכת לשנה ג'.
על מנת לסווג את רמת ידיעותיו של המועמד בשפה האנגלית או להעניק פטור מהם, מחויב הסטודנט בבחינת סיווג באנגלית (פסיכומטרי/אמיר/ אמירם) כחלק מתנאי הקבלה לאוניברסיטה.

ישנן ארבע רמות סיווג באנגלית ועל כל סטודנט ללמוד קורסי אנגלית בהתאם לסיווגו בבחינות הכניסה כאמור:

סטודנטים ברמת סיווג טרום בסיסי ילמדו את הקורסים הבאים: טרום בסיסי, בסיסי, מתקדמים א', מתקדמים ב'.

סטודנטים ברמת סיווג בסיסי ילמדו את הקורסים הבאים: בסיסי, מתקדמים א', מתקדמים ב'.

סטודנטים ברמת סיווג מתקדמים א' ילמדו את הקורסים הבאים: מתקדמים א', מתקדמים ב'.

סטודנטים ברמת סיווג מתקדמים ב' ילמדו את הקורסים הבאים: מתקדמים ב', קורס תוכן אחד באנגלית.

סטודנטים ברמת סיווג פטור: ילמדו שני קורסי תוכן באנגלית.

פירוט ניתן לקרוא באתר היחידה ללימודי אנגלית שפה זרה או בפרק היחידה ללימודי אנגלית שפה זרה המופיע בשנתון.

 כל סטודנט שהחל לימודיו במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל משנת הלימודים תשפ"ב, ילמד לפחות שני קורסים בשפה האנגלית במהלך לימודי התואר הראשון.
מובהר כי שני הקורסים בשפה האנגלית יהיו שני קורסי הכשרה ללמידת השפה האנגלית או שני קורסי תוכן או קורס הכשרה וקורס תוכן, וזאת בהתאם לרמת הסיווג של הסטודנט בכניה ללימודיו האקדמיים.

המסלול הדו–חוגי
מבנה הלימודים

תוכנית הלימודים לתואר ראשון מסתכמת ב–60 נ״ז. התוכנית מורכבת מ–3 סוגי קורסים: שיעור מבוא, שיעור תרגיל (שו״ת או קמפוס שדה) וסמינריון.
מתוך 60 נ״ז לתואר, ניתן לצבור עד 12 נ״ז בחוגים אחרים באשכולות הלימוד הנלווים (קורסי דרג 2 ו–3 בהתאם למפורט בהמשך).

 • שיעורים (דרג 1):
  בשנה א׳ יילמדו 5 שיעורי מבוא חובה: הדרכה מתודולוגית 4 נ״ז (מורכב מקורס ״אוריינות מידע מתוקשב״ [2 נ״ז] ו-סוגיות מחקריות ומתודולוגיות נבחרות [2 נ״ז], למה הארץ נראת כך? – סוגיות גאוגרפיות היסטוריות בעיצוב נוף הארץ 1900 – 1967[4 נ״ז], המאה ה–19 [4 נ״ז] ומהים אל ההר- תולדות הנוף בארץ ישראל [4 נ״ז]. סך הכל 16 נ״ז.
 • שיעור ותרגיל (דרג 2):
  בשנה ב׳ ו–ג׳ יבחרו התלמידים קורסי בחירה שו״ת ו/או קמפוסים מתוכם 6-12 נ"ז מאשכול הלימודים הנלווה. סך הכל 32 נ״ז.
 • סמינריונים (דרג 3):
  יילמדו בשנה ג׳ 2 סמינריונים [6 נ״ז כ״א], בתנאי שסיימו את חובת לימודי אנגלית. סך הכל 12 נ״ז.

סיורים
על התלמיד להשתתף במינימום 8 ימי סיור במשך שנות לימודיו. סיורים שנערכו בחוגים אחרים לא ייחשבו (אלא במקרים חריגים ולפי אישור מוקדם של יועץ ב.א).

דרישות מעבר
תנאי מעבר לשנה אקדמית ב׳:
ציון עובר 55 בכל אחד מהמבואות

מסלול דו חוגי — למורי דרך

החוג ללימודי ישראל מציע מסלול דו-חוגי המיועד למורי דרך מוסמכים. הלימודים במסלול זה מרוכזים לרוב ביום אחד בשבוע – יום ג׳.
משך הלימודים ייקבע לפי תכנית הלימודים של כל תלמיד לאורך שלושה סמסטרים בשנה (אפשרות לסמסטר קיץ).
המסלול המוצע הוא דו חוגי ומשותף עם החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה או החוג לארכיאולוגיה או החוג ללימודים רב תחומיים.
מטרתו להרחיב את הבסיס המקצועי והידע בתחומי עיסוקם של מורי הדרך, ולאפשר להם לזכות בתעודה אקדמית לצד רישיון העיסוק כמורי דרך.

תנאי קבלה
מועמדים בעלי תעודת מורה דרך בתוקף, תעודת בגרות מלאה בממוצע 75 ומעלה וראיון אישי יכולים להתקבל ללא בחינה פסיכומטרית.
כמו כן עליהם לעמוד בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים מבחינת רמת האנגלית והעברית.

מבנה הלימודים בתכנית למורי דרך ושכר הלימוד
תכנית הלימודים כוללת הכרה פרטנית עד 15 נקודות זכות מתוך 60 נקודות לתואר ראשון בחוג ללימודי ישראל. תשלום לשכר הלימוד הוא שכר לימודים מלא (נא להסתכל בתקנון שכר לימוד תואר ראשון — הכרות).
1. קורסי חובה: בשנה א׳ יילמדו 2 שיעורי מבוא חובה בהיקף של 4 נ״ז, לפי הפירוט הבא: קורס אוריינות מידע מתוקשב (2 נ״ז) וקורס סוגיות מתודולוגיות נבחרות (2 נ״ז)
2. קורסי בחירה: התלמידים יבחרו קורסים מדרג 1 ו–2 (קורסי מבוא, שו״ת וקמפוסים) בהיקף כולל של כ–32 נ״ז, מתכנית הלימודים של החוג או קורסים במסגרת אשכולות הלימוד הנלוות.
3. סמינריונים: 2 סמינריונים, בתנאי שהתלמיד סיים חובת לימודי אנגלית.

דרישות מעבר
תנאי מעבר לשנה אקדמית ב׳:
ציון עובר 55 בכל אחד מקורסי החובה
על התלמיד להשתתף במינימום 8 ימי סיור, במשך 3 שנות לימודיו. סיורים שנערכו בחוגים אחרים לא ייחשבו (אלא במקרים חריגים ולפי אישור מוקדם של יועץ ב.א).

מסלול דו חוגי — תכנית ידיעת הארץ לבעלי תעודת ״תו תקן״

החוג ללימודי ישראל מציע מסלול דו–חוגי המיועד למדריכים בעלי הכשרת ״תו תקן״.
הלימודים במסלול זה נמשכים בין שנתיים לשנתיים וחצי ומתקיימים לאורך שלושה סמסטרים בשנה (כולל סמסטר קיץ) לרוב ביום אחד בשבוע — יום ג׳.
המסלול המוצע משותף עם החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה, או עם החוג לארכיאולוגיה, או עם החוג ללימודים רב– תחומיים,
ומטרתו להרחיב את הבסיס המקצועי והידע בתחומי עיסוקם של המדריכים, ולאפשר להם לזכות בתעודה אקדמית לצד רישיון העיסוק כמדריך תו תקן.
תכנית הלימודים הדו חוגית כוללת הכרה פרטנית ב–24 נקודות זכות מתוך 120 נקודות לתואר ראשון מלא (עד 12 נ״ז בחוג ללימודי ישראל).

תנאי קבלה
מועמדים בעלי תעודת תו תקן, תעודת בגרות מלאה בממוצע 75 ומעלה וראיון אישי יכולים להתקבל ללא בחינה פסיכומטרית.
כמו כן עליהם לעמוד בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים מבחינת רמת האנגלית (רמת העברית הנדרשת במידת הצורך).

מבנה הלימודים ותשלום שכר הלימוד בתכנית למדריכי תו תקן
תכנית הלימודים לתואר ראשון בחוג מסתכמת בלימוד 48 נקודות זכות (נ״ז), והכרה פרטנית של 12 נ״ז על קורסים מתכנית תו תקן. התשלום לשכר הלימוד הוא שכר לימודים מלא
(נא להסתכל בתקנון שכר לימוד תואר ראשון — הכרות).
קורסי חובה: בשנה א׳ יילמדו 2 שיעורי מבוא חובה: אוריינות מידע מתוקשב (2 נ״ז) וסוגיות מתודולוגיות (2 נ״ז); בנוסף, ילמד התלמיד עוד 3 שיעורי מבוא לפי בחירתו בהיקף של 12 נ״ז (סה"כ 16 נ"ז).
קורסי בחירה: התלמידים יבחרו קורסים מדרג 1 ו– 2 (קורסי מבוא, שו״ת וקמפוסים) בהיקף כולל של 20 נ״ז, מתכנית הלימודים של החוג או קורסים במסגרת אשכולות הלימוד הנלוות.
סמינריונים:  2 סמינריונים, בתנאי שהתלמיד סיים חובת לימודי אנגלית (סה"כ 12 נ"ז)

סיורים
על התלמיד להשתתף במינימום 8 ימי סיור במשך שנות לימודיו. סיורים שנערכו בחוגים אחרים לא ייחשבו (אלא במקרים חריגים ולפי אישור מוקדם של יועץ ב.א).

דרישות מעבר

תנאי מעבר לשנה אקדמית ב׳: ציון עובר 55 בכל אחד מקורסי החובה

המסלול החד–חוגי
מטרת הלימודים
המסלול החד חוגי מיועד לתלמידים המעוניינים להעמיק את ידיעותיהם בכל הקשור לישראל,
וכן לשלב במהלך לימודיהם לתואר ראשון מקבצים הקשורים ללימודים אלה או המשלימים אותם, במטרה להביא לידע מקיף יותר בתחומי הדעת הקשורים בלימודי ישראל.

תנאי קבלה
הקבלה למסלול החד–חוגי תעשה בשתי דרכים:
1. ביוזמת ראש החוג, אשר תזמן לראיון אישי מועמדים שנרשמו לחוג והשיגו ציון גבוה במיוחד בבחינת הכניסה הפסיכומטרית.
2. תלמידים שסיימו בהצלחה את שנת הלימודים הראשונה של לימודיהם בחוג (ובחוג נוסף באוניברסיטה)
ועברו סף כניסה, שייקבע מפעם לפעם על ידי ועדת ההוראה החוגית, יוכלו להצטרף למסלול החד חוגי באישור ראש החוג.

מבנה הלימודים

התלמידים במסלול החד–חוגי חייבים ללמוד 120 נקודות מתוכן לפחות 90 נקודות בחוג ללימודי ישראל
נוסף ללימודים הנדרשים במסלול הדו–חוגי הרגיל ילמד התלמיד במסלול החד–חוגי קורסים נוספים לפי הפירוט הבא: שיעור ותרגיל (4 נ״ז), קריאה מודרכת (4 נ״ז), סמינריון (6 נ״ז).

התלמיד ילמד לפי כללי האוניברסיטה, בנוסף ללימודי החוג עוד שנים או שלושה מקבצים בהיקף כולל של 30 נ״ז.

סיורים
תלמיד המסלול החד–חוגי יהיה חייב במינימום 10 ימי סיור במשך שלוש שנות לימודיו.

הערות כלליות לתואר

 1. תלמיד אשר חוג לימודיו השני הוא תולדות ישראל או ארכיאולוגיה, והשלים בחוגים אלה קורסים זהים לאלה הנלמדים בחוג ללימודי ישראל, יהיה פטור משמיעת קורסים אלה בשנית, אך תוטל עליו חובה לשמוע קורסים אחרים באותו היקף שעות.
 2. תעודת הוראה: תלמידי החוג יכולים ללמוד לתעודת הוראה בהיסטוריה ובשל״ח.
 3. פרטים ניתן לקבל בחוג ללמידה הוראה והדרכה. טלפון 04-82408090/89.
 4. מסלול מורי דרך: בוגרי קורס מורי דרך יקבלו הכרה פרטנית בקורסים ונקודות זכות לתואר ראשון בהתאם לתוכנית הלימודים המיוחדת להם המפורסמת באתר החוג + תשלום שכר לימוד לפי תקנון שכר לימוד – הכרות.
 5. לא ניתן יהיה לצבור יותר מ–30 נ״ז במהלך השנה הראשונה ללימודים. יתרת השיעורים תלמד בשנה ב׳.
 6. אנגלית שפה זרה: חובה על כל סטודנט להגיע לרמת פטור באנגלית כחלק מחובותיו לתואר. עמידה בחובה זאת היא תנאי כניסה לקורסים בדרג 3 (סמינריונים). על מנת לסווג את רמת ידיעותיו של המועמד בשפה האנגלית או להעניק פטור מהם, מחויב הסטודנט בבחינת מיון באנגלית (פסיכומטרי/אמיר/אמירם) כחלק מתנאי הקבלה לאוניברסיטה. מידע נוסף ראה בשנתון היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה. מי שלא השלים את חובותיו באנגלית עד סוף שנה ב׳ אינו יכול להמשיך בלימודיו בשנה ג׳ ולא יוכל להירשם לקורסים בשנה ג'
 7. מבחנים ועבודות: קנון הלימודים הכללי לתואר ראשון המפורסם בשנתון מחייב את כל הסטודנטים בחוג.
 8. שקלול ציונים: יעשה על פי משקלם היחסי של הקורסים, כפי שמופיע בגיליון הממוחשב.